PKN
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
De grafmonumenten De grafmonumenten

De Grafmonumenten van Jan en Cornelis Ockerse en hun neef Pieter Mogge.

lees meer »
 
Inleiding gehouden tijdens de opening van de grafkapel 2011 Inleiding gehouden tijdens de opening van de grafkapel 2011

Foto: Dirk-Jan Gjeltema


Wilt u meer weten over de inleiding gehouden door de heer Uil; gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland; tijdens de opening van de grafkapel?  Klik op: lees meer
 

lees meer »
 
Grafmonumenten families Mogge en Ockerse teruggeplaatst 2011

Foto: Dirk-Jan Gjeltema
Grafmonumenten families Mogge en Ockerse teruggeplaatst 2011

Bij de begrafenis van Pieter Mogge in 1756 in Dreischor kregen de genodigden behalve brood, wijn en kaas, ook tabak en pijpen voorgeschoteld. Rookwaar ontbrak gistermiddag weliswaar, maar getoost werd er wel bij de viering van het feit dat de gerestaureerde grafmonumenten terug zijn in de Adriaanskerk. De praalgraven van Mogge en zijn ooms Ockerse liggen er weer indrukwekkend mooi bij. En meer dan dat. De volledige grafkapel is, van het zwart-gouden traliewerk bij de entree tot de beschilderde zoldering, onder handen genomen. Daarnaast zijn onder meer de muren van de kerk gestuct. Onze kerk is weer een prachtig middelpunt van ons dorp gewordenaldus kerkenraadvoorzitter Henk van den Hoek. Daar ging wat werk aan vooraf. Toen de kerkenraad drie jaar geleden nieuw aantrad, drukte de oud-kerkrentmeester de nieuwelingen meteen op het hart goed op het grafmonument te letten, omdat de eeuwenoude beelden in rap tempo achteruit gingen. Met de 6500 gulden die de gemeente in dat verre verleden als legaat voor onderhoud heeft gekregen, lukte het niet om de boel op te knappen. Ook al kwam dat legaat na gemeentelijke herindelingen keurig bij de gemeente Schouwen-Duiveland terecht. En vertegenwoordigen die duizenden guldens van toen inmiddels een waarde van 1,9 miljoen euro, vermaakte Van den Hoek het ruimschoots aanwezige publiek. Met de rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand uit 2008 lukte het wel. Met vereende krachten (onder meer door kerkrentmeesters en gemeente) werd een aanvraag ingediend. Op 29 mei 2009 werd de benodigde subsidie toegekend. De klus kon beginnen. Een bijzondere klus, want om de monumenten op te knappen zijn de rijkelijk versierde praalgraven volledig gedemonteerd en afgevoerd naar de werkplaats van steenhouwerij Zederik (dochter van de Koninklijke Woudenberg) in Tienhoven. Het complete karwei vergde ongeveer een jaar.

Bron: PZC Regio Schouwen-Duiveland door Esme Soesman. zaterdag 22 januari 2011

 
De ambachtsheren en Slot Windenburg De ambachtsheren en Slot Windenburg

In het boek: Middeleeuwse kastelen van Zeeland vertelt de historie over de ambachtsheren en het verdwenen kasteel van Dreischor. Het boek is uitgegeven in 1973. Wij hebben toestemming gekregen om deze informatie en tekeningen uit het betreffende boek op onze website te plaatsen.
Met dank aan: http://www.uitgeverijelmar.nl

Voorgeschiedenis
Kastelen uit de middeleeuwen zijn versterkte stenen huizen die tussen de jaren 1100 en 1400 werden gebouwd ten behoeve van de adel en de landsheren.
De macht van de adellijke geslachten die hierin woonden berustte meestal op het bezit van grond. Het ambachtsheerlijke kasteel was voornamelijk het middelpunt van grootgrondbezit en van het bestuur en over het omliggend gebied. Daarnaast profiteerde hij in niet geringe mate van de overige rechten die aan zijn ambachtsheerlijkheid verbonden waren zoals aanwasrechten, visrechten, maalrechten, veerrechten, etc.

Slot Windenburg
In opdracht van Albrecht van Beieren werd kasteel Windenburg gebouwd. De juiste stichtingsdatum is niet bekend, maar het werd vermoedelijk tussen 1397 en 1401 gebouwd als grafelijk slot. In 1404 kreeg zijn weduwe Margaretha van Kleef, Dreischor toegewezen ten behoeve van haar levensonderhoud. Zij overleed in 1411 en Dreischor verviel aan de graaf. Daarna werd Floris van Haamstede burggraaf van Dreischor. In 1413 kocht Catharina van Kleef de heerlijkheid Dreischor en na haar dood kwam het in handen van Philips de Goede. In 1453 schonk deze de heerlijkheid Dreischor aan Adolf van Kleef, zijn tweede vrouw was Anna van Bourgondië (dochter van Philips de Goede). Adolf van Kleef overleed in 1492, waarna zijn zoon Philips hem opvolgde. Deze overleed 1528 kinderloos en Dreischor werd weer van de graaf. In een brief van 9 december 1530 verklaarde Karel V dat Dreischor, als bijzondere heerlijkeid, niets met de toenmalige Staten van Zeeland te maken had. Dit heeft geduurd tot 1705.
Hierna de connectie van de families Ockerse en Mogge met de heerlijkheid Dreischor.
In dat jaar verkochten de Staten van Zeeland de heerlijkheid aan Mr. J.D. Ockerse. In 1742 werd zijn neef, Pieter Mogge van Renesse, eigenaar van Dreischor. Deze verkocht alles in 1753 aan Mr. A. Heshuijzen. In 1790 werd bij testament C.J. de Jonge eigenaar van de heerlijkheid. Hij verkocht op 8 augustus 1837 het kasteel Windenburg voor de sloop.

Tekening uit: middeleeuwse kastelen van Zeeland door J.P.vandenBroecke

lees meer »
 
Oud verhaal waarin het grafmonument een rol speelt Oud verhaal waarin het grafmonument een rol speelt

lees meer »
 
 
 

Zeeland Zingt | Najaarssamenzang
datum en tijdstip 19-10-2019 om 19:30
meer details

Adriaanskerk Dreischor
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 24-10-2019 om 19:45
meer details

Jedaja & ASAF
datum en tijdstip 26-10-2019
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10:00
meer details

Stad en Lande m.m.v. Schouws Kamerkoor
datum en tijdstip 02-11-2019
meer details

 
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Hervormde gemeente Dreischor met de Hervormde gemeente Noordgouwe. Sinds 19-10-2014 is ds. J.C. van de Putte (1956)  
M 06 31 99 36 60
E
als predikante aan onze gemeenten verbonden.
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn de Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.