PKN
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
De kerk van Noordgouwe

Driekoningenkerk Noordgouwe
De kerk van Noordgouwe
Driekoningenkerk te Noordgouwe. De Protestantse gemeente Noordgouwe is een kleine gemeente.
lees meer »
 
Geschiedenis kerk Noordgouwe

Zeeuwse Bibliotheek / Beeldbank
Geschiedenis kerk Noordgouwe

Noordgouwe heeft zijn naam te danken aan een vroegere  zeearm, de Gouwe geheten. Deze scheidde eertijds Schouwen van het eiland Dreischor in het noorden en van het eiland Duiveland in het zuiden. Tot het begin van de 14e eeuw was de hele Gouwe nog goed bevaarbaar, maar later verzandde het water, reden waarom Jan van Châtillon, graaf van Blois en heer van Dreischor, de zandplaten en slikken in 1374 ter bedijking uitgaf aan zijn rentmeester in Zierikzee, Willem de Hont Wittelenzn, die terstond met de landaanwinning begon. Daarmee waren behalve grote investeringen ook veel arbeidskrachten gemoeid. Om deze enigszins te kunnen huisvesten, moest er een dorp worden gesticht, waar het werkvolk niet alleen kon overnachten, maar ook aan voedsel en andere levensbehoeften kon komen. Daartoe behoorde o.a. de aanwezigheid van een centraal gebouw, waar men zijn godsdienstplichten kon vervullen.

lees meer »
 
Driekoningenkerk Noordgouwe: de restauratie van 1952 en daarna

Driekoningenkerk Noordgouwe: de restauratie van 1952 en daarna

Door geldgebrek en verwaarlozing was het kerkgebouw al in de jaren ’30 van de vorige eeuw toe aan een grondige restauratie. De eerste plannen daartoe werden in 1938 bij Monumentenzorg ingediend, maar door de oorlog van 1940-’45 en de noodzakelijke wederopbouw daarna leden zij opnieuw uitstel. Eerst in 1952 kwam het bericht dat de rijkssubsidie beschikbaar was gesteld, zodat meteen met de werkzaamheden kon worden begonnen. De overstromingsramp van 1 februari 1953 heeft de restauratie wel vertraagd, maar daarin geen wezenlijke verandering gebracht.

lees meer »
 
 
 

Wekelijks Programma Orgelmuziek Dreischor-Noordgouwe
datum en tijdstip 28-10-2020 om 18:45
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10:00
PKN-protocol erediensten  meer details

 
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Dreischor en de Protestantse gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
06 31 99 36 60
E jcvdputte@gmail.com
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.