PKN
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
2. Liturgische kleuren 2. Liturgische kleuren
Het gebruik van kleuren in de eredienst om het verloop van het kerkelijk jaar aan te duiden is volgens historici al tien eeuwen oud en tot de middeleeuwen hadden kerken veel vrijheid met het gebruik van kleuren bij diensten. Het Missale Romanum dat in 1570 uitkomt brengt ordening aan in het gebruik van de verschillende kleuren. De Rooms-Katholieke Kerk kent 8 liturgische kleuren. Paars, wit, rood en groen zijn hiervan de belangrijkste en deze zijn uiteindelijk ook weer geaccepteerd in de Protestantse Kerk.


Het paarse antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Paars (violaceus) staat voor bekering, inkeer, droefheid en boete, maar ook van verwachting. De kleur wordt gebruikt in de Veertigdagentijd en de Advent. Vandaar dat u vanaf Aswoensdag tot Goede Vrijdag een paars kleed over de avondmaalstafel en/ of de kansel ziet hangen. Ook kan de voorganger een toga dragen met daarover een lange paarse stola. De paars gekleurde tijd met extra bezinning, soberheid en solidariteit, geeft nu aan dat we toeleven naar Goede Vrijdag, maar ook naar Pasen, het grootste feest in de kerk. De eerste christenen vierden Pasen met de Joden mee. Daarom veranderde de datum ook steeds, omdat Pasen gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in de lente, met 22 maart als vroegste datum en 25 april als laatste datum.


Het witte antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Wit is de oudste kleur in de kerk, deze kleur werd al gebruikt in de Romeinse cultuur. Wit als feestkleur; kleur van zuiverheid en licht; gebruikt in de kerk op feesten die te maken hebben met nieuwheid en bevrijding. Daarom de kleur voor de grote feesten van de kerk, zoals Kerstmis en Pasen, maar ook bij huwelijksinzegeningen en bij doop- en belijdenisdiensten.  We hebben wit vanaf Kerstavond tot en met Epifanie (Driekoningen), d.w.z. t/m 6 januari. Het is de “magna dominica”, de grote zondag! Vanaf Paaszondag 50 dagen wit zolang het Paasseizoen duurt. Op Witte donderdag hebben we ook wit, omdat dat de donderdag is waarop het avondmaal werd ingesteld. Op de zondag van de Drie-eenheid (Trinitatis) twee weken na Pasen: wit blijft in de kerk tot de zaterdag na Trinitatis. Wit is ook een Bijbelse kleur (volgens Openbaringen 7:9 dragen de deelnemers aan de hemelse eredienst witte gewaden - zie ook Openbaringen 3:4).

Het rode antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Rood heeft twee betekenissen; rood voor het bloed dat Christus voor ons vergoten heeft en rood voor de aanvuring door de Heilige Geest. Op Palmzondag is de kleur rood, het begin van de lijdensweek waarin onze Heer voor ons zijn leven gaf. Ook met Pinksteren rood, voor de vlammen van de Heilige Geest. Deze kleur blijft maar voor één week, want de zondag na Pinksteren is de zondag van de Drie-eenheid (wit). Ook bij bevestiging en verbintenis van ambtsdragers wordt rood gebruikt.

 
Het groene antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Groen is de kleur voor alle overige zondagen. Groen zie je in de kerk vanaf  7 januari (de dag na Epifanie) tot Aswoensdag (datum varieert, afhankelijk van de datum van Pasen, die aan de maan gebonden is) en van de zondag na Trinitatis tot de 1e zondag van Advent.  Groen hebben we dus in de zomer. Het is de kleur van de groei – ook in geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen.
 
terug
 
 
 

Adriaanskerk Dreischor
datum en tijdstip 05-07-2020 om 10:00
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10:00
meer details

 
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Hervormde gemeente Dreischor en de Hervormde gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
06 31 99 36 60
E jcvdputte@gmail.com
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.