PKN
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
1. Spreuk van de week 1. Spreuk van de week

Week 2-2022
1 Petrus  2 6-7 Groot Nieuws Bijbel
Daarom staat de in Schrift: Ik leg in Sion een kostbare hoeksteen die ikzelf heb uitgekozen. Wie in hem gelooft, wordt niet teleurgesteld! Voor u, die gelooft is hij waardevol.
Maar voor wie niet geloven geldt: De steen door de bouwers afgekeurd, is de hoeksteen geworden, een struikelblok, een steen waaraan men zich stoot.

Week 1-2022
Titus 3 14 Groot Nieuws Bijbel
Ook onze mensen moeten leren zich ijverig toe te leggen op het doen van het goede. Daarmee voorzien ze in alles wat nodig is en maken ze zich productief.

Week 52-2021
Jesaja 42 8-9 Groot Nieuws Bijbel
Ik ben de Heer, dat is mijn naam, deze eer wens ik niet te delen, mijn roem sta ik niet af, aan geen enkel godenbeeld. Wat ik vroeger voorzegd heb, is uitgekomen. En nieuwe gebeurtenissen kondig ik aan; nog vóór ze aanbreken, laat ik ze u weten.

Week 51-2021
Johannes 10 7-10 
Groot Nieuws Bijbel

Jezus zei nog eens: 'Ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Allen die vóór mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal gered worden: hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en weidegrond vinden. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed.

Week 50-2021
Spreuken 4 23-27
Groot Nieuws Bijbel
Bewaak daarom boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van leven. Laat je niet in met leugen, laat er geen bedrog over je lippen komen. Dan kun je de mensen recht aankijken en hoef je je ogen niet neer te slaan. Overweeg wel iedere stap, zodat je gang vast blijft. Wijk niet af naar rechts of naar links: houd je ver van het kwaad.

Week 49-2021
Galaten 6: 8-9 Groot Nieuws Bijbel
Een mens oogst wat hij zaait. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal er verderf van oogsten. Maar wie zaait op de akker van de Geest, zal daarvan eeuwig leven oogsten. Het mag ons nooit te veel worden het goede te doen. Want als we niet verslappen zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen.
terug
 
 
 

YouTube Orgelmuziek Dreischor-Noordgouwe
datum en tijdstip 26-01-2022 om 19:30
meer details

Adriaanskerk Dreischor
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10:00
meer details

 
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.