Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

1. Spreuk van de week


Week 05 2023
Lucas 11:28

Maar Jezus antwoordde: 'Ja, en gelukkig zij die luisteren naar het woord van God en ernaar leven!'

Week 04 2023
Matteüs 6:24 en 34

'Niemand kan twee heren dienen: of hij heeft een hekel aan de een en is op de ander zeer gesteld, of hij draagt de een op handen en minacht de ander. U kunt God en het geld niet tegelijk dienen.
Maak u geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.'

Week 03 2023
Job 36:15 en 21-22

Maar God bevrijdt wie er ellendig aan toe is: hij gebruikt het lijden om hem de ogen te openen.
Laat u niet opnieuw in met kwade praktijken, want die had u al boven het lijden verkozen.
Bedenk dat God iedereen overtreft in Macht. Wie zou hem de les kunnen lezen?

Week 02 2023
Lucas 10:20

Niets zal jullie deren. Maar wees niet blij omdat de geesten je gehoorzamen; wees liever blij omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.

Week 01 2023
Ezechiël 36:14-15

Maar van nu af aan zal het zijn bewoners niet langer verslinden en het volk niet van zijn kinderen beroven. De spottende blik en de scheldwoorden van de andere volken hoeven jullie niet langer te verduren. Dat beloof ik, God, de Heer.'
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660