Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
FOTO RIET REMEEUS

4. Torenuurwerk Noordgouwe

Het bijzondere van dit torenuurwerk is dat het, ook met de huidige elektronische besturing, weer als zodanig in de toren dienst zou kunnen doen. Maar voorlopig blijft de bok waarin het uurwerk is opgehangen nog wel even beneden bij de voordeur staan, reden om het toestel eens van nabij te bekijken.
Het is een product van de bekende klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten (N.B.), die dit betrekkelijk eenvoudige systeem in het vierde kwart van de 19e eeuw in serie begon te maken. Het onze draagt, zoals de merkplaat aangeeft, het fabricagenummer 253 en is daarmee te dateren rond 1905. In de 20e eeuw groeide Eijsbouts uit tot de grootste fabrikant van torenuurwerken in Nederland. Het uurwerk bevat twee naast elkaar geplaatste tandwielsystemen. Het linker is bestemd voor het zgn. gaand werk. Dit zorgt voor de feitelijke tijdmeting. Het voorziet in een constante kracht, waardoor de aandrijving van de slinger wordt losgekoppeld van de wijzeraandrijving en een zeer nauwkeurige tijdsaanduiding wordt verkregen. Aan de voorzijde bevindt zich een controlewijzerplaatje, waarop de tijd valt af te lezen die op de toren werd aangegeven. Het rechter tandwielsysteem is bestemd voor het uurslagwerk. Dit is van het zgn. sluitradtype en dient om op elk heel- en halfuur signalen af te geven aan de torenklok. De bediening van de slaghamer geschiedde door middel van staaldraden. Tenslotte nog een stukje geschiedenis. Wanneer precies het uurwerk van Eijsbouts van een elektrische opwindinstallatie werd voorzien, vroeg ik aan degene die het vanaf 1947 iedere dag met de hand placht op te winden, de heer Dies Viergever, thans woonachtig in het bejaardenoord ‘Borrendamme’ te Zierikzee: dat was in 1966. Tot die tijd beklom hij de toren om 12 uur, wond het uurwerk op en liet de klok dan meteen luiden ten teken van de noen, zo’n 150 slagen. Later, in 1979, werd door de burgerlijk gemeente Brouwershaven een elektronisch systeem aangeschaft, waarmee het oude torenuurwerk buiten bedrijf werd gesteld. Door tussenkomst van de fa. Eijsbouts verkocht de kerkvoogdij dit aan een particuliere verzamelaar in Eindhoven, maar zeven jaar later moest deze kleiner gaan wonen en werd de kerkvoogdij door hem benaderd met het voorstel het torenuurwerk voor niets terug te nemen, mits men zou beloven het niet meer te vervreemden. Dat wij daarop meteen zijn ingegaan spreekt voor zich, want: alles wat ons aan de ruim vijf eeuwen van dit gebouw herinnert is welkom!
Noordgouwe, augustus 2011 D.M. Schorer.
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660