Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Winterkerk Dreischor | Vastenmaaltijden


Ook dit jaar zullen er vastenmaaltijden worden georganiseerd. We proberen dat zoveel mogelijk te doen met onze buurgemeenten. We komen weer vier keer samen op de woensdagavonden in de tijd voor Pasen voor een eenvoudige maaltijd en een korte bezinning. Na afloop van elke vastenmaaltijd zal er worden gecollecteerd en dat bedrag gaat naar een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor: Stichting Anita helpt Zeeland, en dan m.n. gezinnen op Schouwen-Duiveland. Het gaat hierbij om gezinnen die net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank. We starten met de eerste vastenmaaltijd op woensdag 8 maart a.s. om 18.00 uur in de winterkerk te Dreischor. Op deze avond komt een medewerker van bovengenoemde stichting iets vertellen over het collectedoel. Ook de collecten die het komend jaar bij de Avondmaalsvieringen worden gehouden, gaan naar ditzelfde doel! Voor het verdere verloop van de vastenmaaltijden wordt u via de kerkbode op de hoogte gehouden, maar houd als het kan de woensdagavonden in de maand maart in de veertigdagentijd vrij.

Informatie:
Vastenmaaltijden Winterkerk Dreischor  kerkbode 3397
 
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660