PKN
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Kerkorgel Driekoningenkerk Noordgouwe

Kerkorgel Noordgouwe
Kerkorgel Driekoningenkerk Noordgouwe

Historische informatie over het orgel in de PKN kerk te Noordgouwe

Tot in de periode 1920 werd de gemeentezang in de N.H. kerk begeleid door een pedaalharmonium. Het laatste werd in 1910 geleverd door de Fa. Kettner uit Amsterdam.
In februari 1924 verzocht de toenmalige organist om vervanging van het orgel, maar de prijs van een nieuw orgel vormde een belemmering.
In 1926 wordt ingegaan op een advertentie van de N.V. Orgelfabriek P. van Dam uit Leeuwarden, waarin een één klaviers mechanisch orgel te koop wordt aangeboden, “een van de beste werken onzer fabriek (L. van Dam en Zonen), een sieraad voor het oog en rijk versierd met beeldhouwwerk”.
Dit instrument was afkomstig uit de Ooster Gereformeerde Kerk te Harlingen. Het exacte bouwjaar is niet bekend, maar uit aantekeningen van gastorganisten op de binnenkant van de kast moet dit omstreeks 1870 zijn geweest.
De dispositie was als volgt:
Prestant 8’ Oktaaf 4’
Bourdon 16’(discant) Oktaaf 2’
Holpijp 8’ Cornet 3 sterk
Violon 8’ Aeoline 8’ }
Trompet 8’ } gereserveerd.
Tekenend voor de tijd is dat de kerkenraad besluit de gereserveerde strijker Aeoline 8’ (zwevend gestemd) er bij te plaatsen en niet de goedkopere trompet 8’.
Als in 1951 de orgeltrapper overlijdt besluit men over te gaan tot het aanschaffen van een windmolen.
Dit orgel heeft dienst gedaan tot medio 1952, toen in verband met de restauratie van de kerk het orgel werd gedemonteerd en “tijdelijk”werd opgeslagen bij de Gebr. Van Vulpen in Utrecht.
Hierna breekt een moeilijke periode aan.
Ten gevolge van de watersnoodramp in 1953 wordt de restauratie van de kerk aanzienlijk vertraagd en stijgen de kosten aanzienlijk. Hierdoor verdringt het herplaatsen van het orgel ver naar de achtergrond.
Als omstreeks 1970 de financiën beschikbaar komen om het orgel te herplaatsen c.q. te restaureren, blijkt het binnenwerk in een dusdanige slechte staat te verkeren, dat men besluit tot het restaureren van de orgelkast en het vernieuwen van de lade, mechaniek en pijpwerk. (behalve de frontpijpen, deze werden gerestaureerd).
Aan de Gebr. Van Vulpen wordt opgedragen een nieuw instrument te bouwen met de volgende dispositie (bouwjaar 1972):
Prestant 8’ (front ca. 1870) Ged. Fluit 4’
Bourdon 16’ (bas/discant) Quint 2 2/3 ‘
Holpijp 8’ Mixtuur 1 1/3’ 4 sterk
Cornet 4 sterk
Pedaal is aangehangen.
Winddrukregeling: lade met beweegbare bodem.
Ook de restauratie van de orginele kast is uitgevoerd door de Gebr. Van Vulpen uit Utrecht.

Aanvullende informatie vindt u op de website Orgels in Zeeland: http://www.orgelsinzeeland.nl

terug
 
 
 

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10:00
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 22-09-2019 om 10:00
meer details

Adriaanskerk Dreischor
datum en tijdstip 29-09-2019 om 10:00
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 06-10-2019 om 10:00
meer details

Choral Evensong Weekend
datum en tijdstip 06-10-2019 om 16:30
meer details

Stichting Vrienden Adriaanskerk | Popwave & KleZZ
datum en tijdstip 12-10-2019
meer details

 
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Hervormde gemeente Dreischor met de Hervormde gemeente Noordgouwe. Sinds 19-10-2014 is ds. J.C. van de Putte (1956)  
M 06 31 99 36 60
E
als predikante aan onze gemeenten verbonden.
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn de Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.