PKN
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Woorden ter bemoediging door ds. Josée van de Putte

FOTO JvdB | Papilio memnon
Woorden ter bemoediging door ds. Josée van de Putte
Woorden ter bemoediging
door ds. Josée van de Putte
01-04-2020
 
Moderne Psalm, aangeleverd door ds. Josée van de Putte Moderne Psalm, aangeleverd door ds. Josée van de Putte
VOCES8 The Deer's Cry - Arvo Prat
 
Lied van de maand | April 2020

FOTO JvdB | Roodkeelnachtegaal
Lied van de maand | April 2020

Het geplande lied van de maand april is lied 600 uit het NLB.
Het ziet ernaar uit dat we voorlopig geen diensten zullen kunnen hebben, maar dit lied wijst ons een weg: een weg van licht te midden van deze onzekere en verdrietige tijden.
Licht, ontloken aan het duister, Licht, gebroken uit de steen. Het wordt Pasen.
De tekst is van Sytze de Vries en de melodie van Willem Vogel.

Het vierde couplet is een gebed:
Licht, verschenen uit den hoge, Licht, gedompeld in de dood.
Licht, onstuitbaar, niet te doven, zegen ons met morgenrood!
 
 
Gebed (Bron: Nieuwbrief PKN 28-03-2020) Gebed (Bron: Nieuwbrief PKN 28-03-2020)

Heer, 

ontferm U,
over de mensen die ernstig ziek zijn 
en eenzaam en alleen, 
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.

Ontferm U
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.

Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, 
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden.

Heer, ontferm U
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.

Ontferm U over onze zorgen 
over werk dat stil komt te liggen, 
over opdrachten die niet doorgaan, 
over financiële gevolgen voor ons huishouden.

Geef ons moed en rust,
dat ons leven in Uw hand is,
dat we geborgen zijn in U, 
omdat we dat altijd al waren.

Amen.


(Tom de Haan)
 
Liederen ter bemoediging

FOTO JvdB | Silvereared mesia, male, Thailand 2020
Liederen ter bemoediging


Een weg door het donker, maar het licht in de rug
(Bron: Nieuwbrief PKN)

God,

het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoe lang.

Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.

Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen.

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw! 

Amen.

(Hans Tissink, bij Lied 1003: Stil is de straat)
lees meer »
 
Liturgische kleuren Liturgische kleuren
Het gebruik van kleuren in de eredienst om het verloop van het kerkelijk jaar aan te duiden is volgens historici al tien eeuwen oud en tot de middeleeuwen hadden kerken veel vrijheid met het gebruik van kleuren bij diensten. Het Missale Romanum dat in 1570 uitkomt brengt ordening aan in het gebruik van de verschillende kleuren. De Rooms-Katholieke Kerk kent 8 liturgische kleuren. Paars, wit, rood en groen zijn hiervan de belangrijkste en deze zijn uiteindelijk ook weer geaccepteerd in de Protestantse Kerk.

Het paarse antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Paars (violaceus) staat voor bekering, inkeer, droefheid en boete, maar ook van verwachting. De kleur wordt gebruikt in de Veertigdagentijd en de Advent. Vandaar dat u vanaf Aswoensdag tot Goede Vrijdag een paars kleed over de avondmaalstafel en/ of de kansel ziet hangen. Ook kan de voorganger een toga dragen met daarover een lange paarse stola. De paars gekleurde tijd met extra bezinning, soberheid en solidariteit, geeft nu aan dat we toeleven naar Goede Vrijdag, maar ook naar Pasen, het grootste feest in de kerk.


Het witte antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Wit is de oudste kleur in de kerk, deze kleur werd al gebruikt in de Romeinse cultuur. Wit als feestkleur; kleur van zuiverheid en licht; gebruikt in de kerk op feesten die te maken hebben met nieuwheid en bevrijding. Daarom de kleur voor de grote feesten van de kerk, zoals Kerstmis en Pasen, maar ook bij huwelijksinzegeningen en bij doop- en belijdenisdiensten.  We hebben wit vanaf Kerstavond tot en met Epifanie (Driekoningen), d.w.z. t/m 6 januari. Het is de “magna dominica”, de grote zondag! Vanaf Paaszondag 50 dagen wit zolang het Paasseizoen duurt. Op Witte donderdag hebben we ook wit, omdat dat de donderdag is waarop het avondmaal werd ingesteld. Op de zondag van de Drie-eenheid (Trinitatis) twee weken na Pasen: wit blijft in de kerk tot de zaterdag na Trinitatis. Wit is ook een Bijbelse kleur (volgens Openbaringen 7:9 dragen de deelnemers aan de hemelse eredienst witte gewaden - zie ook Openbaringen 3:4).

Het rode antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Rood heeft twee betekenissen; rood voor het bloed dat Christus voor ons vergoten heeft en rood voor de aanvuring door de Heilige Geest. Op Palmzondag is de kleur rood, het begin van de lijdensweek waarin onze Heer voor ons zijn leven gaf. Ook met Pinksteren rood, voor de vlammen van de Heilige Geest. Deze kleur blijft maar voor één week, want de zondag na Pinksteren is de zondag van de Drie-eenheid (wit). Ook bij bevestiging en verbintenis van ambtsdragers wordt rood gebruikt.

 
Het groene antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Groen is de kleur voor alle overige zondagen. Groen zie je in de kerk vanaf  7 januari (de dag na Epifanie) tot Aswoensdag (datum varieert, afhankelijk van de datum van Pasen, die aan de maan gebonden is) en van de zondag na Trinitatis tot de 1e zondag van Advent.  Groen hebben we dus in de zomer. Het is de kleur van de groei – ook in geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen.
 
 
Het jaar rond

Foto met toestemming van Lutherse Gemeente Eindhoven
Het jaar rond
In de Kerk leef je van feest naar feest. Onderweg kom je bij elkaar om zicht te houden op de Eeuwige tot Hij 'alles in allen zal zijn'.
Het kerkelijk jaar kun je verdelen in drie kringen: de Kerstkring, de Paaskring en de zomer- en herfsttijd. De Paaskring was er in de christelijke gemeente het eerst. De eerste christenen vierden Pasen met de Joden mee. Daarom veranderde de datum ook steeds, omdat Pasen gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in de lente, met 22 maart als vroegste datum en 25 april als laatste datum.
In de Paasnacht werden de catechumenen (doopkandidaten) gedoopt. Daaraan vooraf ging een tijd van veertig dagen, van bezinning op Jezus' leven en sterven om, als ze eenmaal gedoopt waren, anderen over Jezus te vertellen. Bij deze veertig dagen voor Pasen worden de zondagen niet meegeteld: zij houden immers zicht op het feest. De veertigste dag na Pasen is de Hemelvaartsdag, de vijftigste dag na Pasen is de eerste Pinksterdag. Op deze laatste dag wordt de Paaskring afgesloten en gaan we op weg door de zomer- en herfsttijd en wordt de kleur in de Kerk groen.
 
 
 

Kerkdiensten op internet
datum en tijdstip 05-04-2020
meer details

Boodschap van ds. Josée van de Putte
datum en tijdstip 05-04-2020
meer details

Paasstollenactie gaat niet door vanwege de coronacrisis
datum en tijdstip 11-04-2020
meer details

 
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Hervormde gemeente Dreischor en de Hervormde gemeente Noordgouwe. Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
06 31 99 36 60
E
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.