PKN
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
3. Hagenpreken Noordgouwe 1566

3. Hagenpreken Noordgouwe 1566
Gezien het grote historische belang van deze hagenpreek als symbool van het begin van onze strijd voor onze vrijheden werd dit herdacht met een hagenpreek op zondag 10-07-2016 in Noordgouwe op landgoed Rustenburg. 
In essentie is het verzet dat toen gevoerd werd en de daarop volgende strijd, uitmondend in de tachtigjarige oorlog, het begin van onze strijd voor de essentiële vrijheden verankerd in onze Grondwet:
- Vrijheid van godsdienst
- Vrijheid van meningsuiting
- Vrijheid van vereniging
- Vrijheid van vergadering
 Voor ons zijn deze vrijheden misschien vanzelfsprekend maar om ons heen kunnen wij dagelijks ervaren dat dit nog lang niet voor iedereen geldt. Overigens waren er ook in die tijd mensen die dachten dat de vrijheden op hen betrekking hadden en niet op anderen (zie de smet die de beeldenstorm en repressie van katholieken op de nieuwe situatie wierp).
Het woord hagenpreek komt, volgens onze stadsarchivaris de heer Uil, van het feit dat de vrouwen om de dominee, toen natuurlijk een man, stonden en de mannen daarom heen, ter bescherming, een haag vormend.
De hagenpreek werd gehouden door ds. Josée van de Putte en er werd medewerking verleend door pastoor Fons van Hees, mede om te benadrukken dat wij niet in dezelfde fout wilden vervallen als 450 jaar geleden.
De beeldenstorm raasde over Zeeland
terug
 
 
 

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10:00
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10:00
meer details

 
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Dreischor en de Protestantse gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
06 31 99 36 60
E jcvdputte@gmail.com
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.