PKN
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
De kerk van Noordgouwe

Driekoningenkerk Noordgouwe
De kerk van Noordgouwe
Driekoningenkerk te Noordgouwe. De Hervormde gemeente Noordgouwe is een kleine gemeente.
lees meer »
 
Geschiedenis kerk Noordgouwe

Zeeuwse Bibliotheek / Beeldbank
Geschiedenis kerk Noordgouwe

Noordgouwe heeft zijn naam te danken aan een vroegere  zeearm, de Gouwe geheten. Deze scheidde eertijds Schouwen van het eiland Dreischor in het noorden en van het eiland Duiveland in het zuiden. Tot het begin van de 14e eeuw was de hele Gouwe nog goed bevaarbaar, maar later verzandde het water, reden waarom Jan van Châtillon, graaf van Blois en heer van Dreischor, de zandplaten en slikken in 1374 ter bedijking uitgaf aan zijn rentmeester in Zierikzee, Willem de Hont Wittelenzn, die terstond met de landaanwinning begon. Daarmee waren behalve grote investeringen ook veel arbeidskrachten gemoeid. Om deze enigszins te kunnen huisvesten, moest er een dorp worden gesticht, waar het werkvolk niet alleen kon overnachten, maar ook aan voedsel en andere levensbehoeften kon komen. Daartoe behoorde o.a. de aanwezigheid van een centraal gebouw, waar men zijn godsdienstplichten kon vervullen.

lees meer »
 
Driekoningenkerk Noordgouwe: de restauratie van 1952 en daarna

Driekoningenkerk Noordgouwe: de restauratie van 1952 en daarna

Door geldgebrek en verwaarlozing was het kerkgebouw al in de jaren ’30 van de vorige eeuw toe aan een grondige restauratie. De eerste plannen daartoe werden in 1938 bij Monumentenzorg ingediend, maar door de oorlog van 1940-’45 en de noodzakelijke wederopbouw daarna leden zij opnieuw uitstel. Eerst in 1952 kwam het bericht dat de rijkssubsidie beschikbaar was gesteld, zodat meteen met de werkzaamheden kon worden begonnen. De overstromingsramp van 1 februari 1953 heeft de restauratie wel vertraagd, maar daarin geen wezenlijke verandering gebracht.

lees meer »
 
Koorbank Driekoningenkerk Noordgouwe Koorbank Driekoningenkerk Noordgouwe
Foto: Riet Remeeus 22-08-2011 De kerkbank, nog een restant van een koorbank van vòòr de restauratie van 1955, is dit jaar van een hoge rugleuning voorzien mede om de nog steeds aanwezige vochtplekken op de muur enigszins aan het oog te onttrekken. Het koorgestoelte (men spreekt ook van koorbanken) is een rij zitplaatsen tegen de zijwanden van het koor van een kerk, meestal een kathedraal, kapittelkerk of kloosterkerk. Vaak bestaat het gestoelte uit twee rijen zitplaatsen achter elkaar, waarvan de tweede verhoogd is. Een hoge achterwand vormt meestal de afscheiding met de kooromgang. De koorbanken waren vaak voorzien van kunstig houtsnijwerk. Koorbanken zijn vanaf de dertiende eeuw in zwang voor de geestelijken die in het koor de getijden zingen. In een kathedraal of een kapittelkerk waren dat de kanunniken en in een kloosterkerk de monniken. Omdat dat veelal staand diende te gebeuren, zijn de klapzittingen aan de onderkant voorzien van gebeeldhouwde consoles, de zogenaamde misericordes waarop geleund kan worden. In gebieden die na de Hervorming protestants zijn geworden, zijn de koorbanken overbodig geworden en meestal uit de kerk verwijderd. Ook parochiekerken bezaten soms een koorgestoelte dat kon worden gebruikt voor de medewerkers aan de liturgie, zoals zangers en lectoren.
Bron: Wikipedia: koorbanken
 
Schilderijen in de Driekoningenkerk Noordgouwe

Schilderijen in de Driekoningenkerk Noordgouwe
De schilderijen in de beide zijbeuken zijn het werk van de destijds in Noordgouwe woonachtige schilder M.A.(Arie) Schipper ter herinnering aan de Watersnoodramp. Zij waren een geschenk van de burgerij aan de (burgerlijke) gemeente Noordgouwe en bestemd voor het nieuwe gemeentehuis van Noordgouwe, maar toen dat als gevolg van een gemeentelijke herindeling in 1966 gesloten werd moest er een andere plaats voor worden gezocht en kregen ze na een omzwerving van vijfendertig jaar (ze hingen ook jaren in de hal van de lagere school van Noordgouwe) uiteindelijk een plaats in de kerk. Het schilderij in het zuidertranscept beeldt de titanenstrijd uit die de mannen van Noordgouwe begin februari 1953 met de elementen leverden toen de Schouwse dijk het bij Kakkersweel (aan de weg naar Kerkwerve) had begeven. Zij slaagden er enige dagen later in het gat te dichten, waardoor het dorp voor overstroming werd behoed. Het andere schilderij beeldt het geluk uit dat de bevolking vervulde toen het gevaar geweken was en de elementen tot rust waren gekomen. Behalve de gestileerde moeder en kind zijn er op dit schilderij een aantal karakteristieke gebouwen afgebeeld. Hiertoe behoren natuurlijk de kerk (nog mèt aanbouw), de hofstede Rozegaard met inrijhek aan de Kloosterweg, het tuinhuis van café (later hostellerie) Schuddebeurs en de buitenplaats Heesterlust.
 
Luidklok Driekoningenkerk Noordgouwe Luidklok Driekoningenkerk Noordgouwe
De luidklok. Aan de heer Kees Venema, medewerker gemeentearchief Gemeente Schouwen-Duiveland gevraagd van wanneer deze klok is. Daarop kregen wij het volgende antwoord: waarschijnlijk staat dit op de niet-gefotografeerde zijde van de klok. Het is in ieder geval niet de oude klok uit 1701; die zal waarschijnlijk in de tweede wereldoorlog verloren zijn gegaan. Ook gezien het lettertype lijkt het een klok uit de tweede helft van de twintigste eeuw.
 
Torenuurwerk Noordgouwe

Torenuurwerk (Foto: Riet Remeeus)
Torenuurwerk Noordgouwe
Noordgouwe: een torenuurwerk als nieuw. Kerkgangers en andere bezoekers van ons mooie kerkgebouw zullen de laatste tijd verrast zijn geweest door de fraaie aanblik van het mechanische uurwerk dat bij de ingang staat opgesteld. Dat hebben wij te danken aan een gedreven inwoner van Dreischor, de heer A.F. Deumers, die zich als amateur-klokkenmaker over het torenuurwerk heeft ontfermd en dit op zeer deskundige wijze gerestaureerd en weer lopend heeft gemaakt.
lees meer »
 
 
 

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10:00
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10:00
meer details

 
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Dreischor en de Protestantse gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
06 31 99 36 60
E jcvdputte@gmail.com
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.