PKN
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1. Ds. Egbert van Meer, predikant te Noordgouwe 1919-1922
2. Prof. Dr. Petrus Haack, predikant te Noordgouwe 1769-1777
3. Hagenpreken Noordgouwe 1566
 
1. Ds. Egbert van Meer, predikant te Noordgouwe 1919-1922

1. Ds. Egbert van Meer, predikant te Noordgouwe 1919-1922

Egbert van Meer werd 01-09-1891 geboren in de pastorie van Meteren.
Ds. Egbert van Meer werd in 1919  predikant te Noordgouwe.
Hij schreef de volgende boeken
Gij zijt de Losser 13 preken (een preek) over het boek Ruth
Een verklaring van het Hooglied, Christus en zijn bruidskerk
Meditaties over de Openbaring van Johannes De Alpha en de Omega
Dagboeken Leer mij uw paden Leer ons alzo onze dagen tellen
Over hem verscheen het boek Een parel in de kroon van de Levensvorst door H. Hille ISBN 90-331-1690-X
en dit artikel Ds. Van Meer ging anders preken

Informatie:
Kerkgeschiedenis Schouwen-Duiveland
YouTube Ds. E. van Meer 
 
2. Prof. Dr. Petrus Haack, predikant te Noordgouwe 1769-1774 2. Prof. Dr. Petrus Haack, predikant te Noordgouwe 1769-1774

Ds. Josée van de Putte, Prof. Dr. Petrus Haack, Kerkbode: 'op zondag 10 mei 2015 ging ik voor in de Westerkerk in Amsterdam. Bijzonder was dat iemand van de aanwezigen mij daar wees op de grafsteen van een voorganger uit Noordgouwe. Het gaat om Prof. Dr. Petrus Haack (1747-1824). Afkomstig uit Brielle werd hij predikant in Noordgouwe. In 1782 werd hij in Breda door Prins Willem V  tot professor Theologica et Historiae Sacrae aangesteld. Na Breda werd hij predikant in de Westerkerk en hield daar in augustus 1814 de redevoering bij de kroning van Koning Willem 1. Voorwaar een illustere voorganger.'

Informatie:
Uil Huib, gemeentearchivaris, artikel Ds. Petrus Haack, Wereldregio
 
3. Hagenpreken Noordgouwe 1566

3. Hagenpreken Noordgouwe 1566

Gezien het grote historische belang van deze hagenpreek als symbool van het begin van onze strijd voor onze vrijheden werd dit herdacht met een hagenpreek op zondag 10-07-2016 in Noordgouwe op landgoed Rustenburg. 
In essentie is het verzet dat toen gevoerd werd en de daarop volgende strijd, uitmondend in de tachtigjarige oorlog, het begin van onze strijd voor de essentiële vrijheden verankerd in onze Grondwet:
- vrijheid van godsdienst
- vrijheid van meningsuiting
- vrijheid van vereniging
- vrijheid van vergadering
Voor ons zijn deze vrijheden misschien vanzelfsprekend maar om ons heen kunnen wij dagelijks ervaren dat dit nog lang niet voor iedereen geldt. Overigens waren er ook in die tijd mensen die dachten dat de vrijheden op hen betrekking hadden en niet op anderen (zie de smet die de beeldenstorm en repressie van katholieken op de nieuwe situatie wierp).
De hagenpreek werd gehouden door ds. Josée van de Putte en er werd medewerking verleend door pastoor Fons van Hees, mede om te benadrukken dat wij niet in dezelfde fout wilden vervallen als 450 jaar geleden.

Informatie:
Uil, Huib, gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland, De eerste hagenpreek, eerder verschenen in de Wereldregio van 01-07-2016
De eerste hagenpreken in Noordgouwe
Vlieger, Anth. de, in leven burgemeester van Herkingen; bewerkt Cramer, C; hertaald, Boot, J.,oud-rector; aangeleverd Moelijker, Adri., De Vlaamse Passementwever  Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze gebruikt worden.
De beeldenstorm raasde over Zeeland
Vijfhonderd jaar Reformatie op Schouwen-Duiveland
 
 
 

YouTube Orgelmuziek Dreischor-Noordgouwe
datum en tijdstip 01-12-2021 om 19:30
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10:00
meer details

Hervormd Sirjansland
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10:00
meer details

Hervormd Sirjansland
datum en tijdstip 05-12-2021 om 18:30
meer details

 
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.