Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Ds. Egbert van Meer, predikant te Noordgouwe 1919-1922
2. Prof. Dr. Petrus Haack, predikant te Noordgouwe 1769-1777
3. Hagenpreken Noordgouwe 1566

1. Ds. Egbert van Meer, predikant te Noordgouwe 1919-1922


Egbert van Meer werd 01-09-1891 geboren in de pastorie van Meteren.
Ds. Egbert van Meer werd in 1919  predikant te Noordgouwe.
Hij schreef de volgende boeken
Gij zijt de Losser 13 preken (een preek) over het boek Ruth
Een verklaring van het Hooglied, Christus en zijn bruidskerk
Meditaties over de Openbaring van Johannes De Alpha en de Omega
Dagboeken Leer mij uw paden Leer ons alzo onze dagen tellen
Over hem verscheen het boek Een parel in de kroon van de Levensvorst door H. Hille ISBN 90-331-1690-X
en dit artikel Ds.Van Meer ging anders preken

Informatie:
Kerkgeschiedenis Schouwen-Duiveland
YouTube Ds. E. van Meer 

2. Prof. Dr. Petrus Haack, predikant te Noordgouwe 1769-1774


Ds. Josée van de Putte, Prof. Dr. Petrus Haack, Kerkbode: 'op zondag 10 mei 2015 ging ik voor in de Westerkerk in Amsterdam. Bijzonder was dat iemand van de aanwezigen mij daar wees op de grafsteen van een voorganger uit Noordgouwe. Het gaat om Prof. Dr. Petrus Haack (1747-1824). Afkomstig uit Brielle werd hij predikant in Noordgouwe. In 1782 werd hij in Breda door Prins Willem V  tot professor Theologica et Historiae Sacrae aangesteld. Na Breda werd hij predikant in de Westerkerk en hield daar in augustus 1814 de redevoering bij de kroning van Koning Willem 1. Voorwaar een illustere voorganger.'

Informatie:
Huib Uil, gemeentearchivaris, artikel Ds. Petrus Haack, Wereldregio

3. Hagenpreken Noordgouwe 1566


De eerste hagenpreek op Schouwen-Duiveland vond plaats op 7 juli 1566 bij het Kakkersweel, gelegen tussen Noordgouwe en Kerkwerve.
Gezien het grote historische belang van hagenpreken als symbool van het begin van onze strijd voor onze vrijheden gaan we terug naar het jaar 1566.
In essentie is het verzet dat toen gevoerd werd en de daarop volgende strijd, uitmondend in de tachtigjarige oorlog, het begin van onze strijd voor de essentiële vrijheden verankerd in onze Grondwet:
- vrijheid van godsdienst
- vrijheid van meningsuiting
- vrijheid van vereniging
- vrijheid van vergadering
Voor ons zijn deze vrijheden misschien vanzelfsprekend maar om ons heen kunnen wij dagelijks ervaren dat dit nog lang niet voor iedereen geldt. Overigens waren er ook in die tijd mensen die dachten dat de vrijheden op hen betrekking hadden en niet op anderen (zie de smet die de beeldenstorm en repressie van katholieken op de nieuwe situatie wierp).

Informatie:
  1. Wikipedia Kakkersweel
  2. Uil, Huib, voormalige gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland, De eerste hagenpreek, eerder verschenen in de Wereldregio van 01-07-2016.
  3. De eerste hagenpreken in Noordgouwe
  4. Vlieger, Anth. de, in leven burgemeester van Herkingen; bewerkt Cramer, C; hertaald, Boot, J.,oud-rector; aangeleverd Moelijker, Adri., De Vlaamse Passementwever  Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze gebruikt worden.
  5. De beeldenstorm raasde over Zeeland
  6. Vijfhonderd jaar Reformatie op Schouwen-Duiveland

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.