Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Muurtekst achter de preekstoel
2. Altaarsteen in het koor
3. Het tabernakelkastje
4. Ridderzerk
5. Cartoucheschilderingen met bijbelteksten
6. Tombeur Notre Dame

1. Muurtekst achter de preekstoel


Ick ben jonck gheweest en ben oudt gheworden: en en hebbe noyt ghesien den rechtveerdigen verlaten ofte zijn zaet om broot.

Uit:
Deux-Aesbijbel, (1562)

Lees meer 
DRONEFOTO JOHANNES DE BOED Altaarsteen

2. Altaarsteen in het koor

3. Het tabernakelkastje


Vaak maakte het tabernakelkastje deel uit van het altaar, maar ook zat het in de noordmuur van het koor.
De ruimte achter het deurtje was de opbergruimte voor de geconsacreerde hosties of zelfs de monstrans of ciborium.
Het heette ook wel het sacramentshuisje.
FOTO SANDRA DEBBY GRACIA DE LIMA | FACEBOOK GRAZISSIMA Ridderzerk

4. Ridderzerk


In 1960 kwam van onder de kerkvloer een wapensteen, waarop een voetboog, te voorschijn. Voordat het buskruit in de 14de eeuw was uitgevonden bestreden ridders elkaar met het zwaard en was de landsheer in oorlog dan riep hij uit elk van zijn heerlijkheden een aantal mannen op om hem als medestrijders te helpen. In zo'n geval moest Dreischor een "heercogghe (een breed soort schip) met 25 bewapende mannen" leveren. Deze moesten met pijl en boog kunnen omgaan, wat voor ridders juist minderwaardig was, die gingen daarmee alleen op jacht. Daarom bestond in elke plaats een "gilde van den edelen voet- en cruysboghe", waarvan de leden zich oefenden in het boogschieten. Zo'n gilde kreeg daarvoor een vergoeding van de landsheer. (Informatie boekje J.L. Braber)

5. Cartoucheschilderingen met bijbelteksten


In 2011 zijn de bijbelteksten achterin de kerk gerestaureerd.
Er zijn nog behoorlijk wat “nieuwe” letters onder de kalk vandaan gekomen.
Inmiddels is het duidelijk dat het om 4 verschillende bijbelteksten gaat.
Waarschijnlijk zijn deze teksten betaald door mensen die in de kerk begraven werden.
Ze handelen over de wederkomst van Christus.

Informatie:
Bouwhuis Journée

Lees meer 

6. Tombeur Notre Dame


De dakspanten van het middenschip van de kerk, evenals die van de grafkapel en de sacristie, worden ondersteund door gebeeldhouwde figuren.
Lees verder

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.