Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. De altaarsteen
2. De grafzerken van voor de reformatie
3. Het tabernakelkastje
4. Onderzoek door Universiteit Utrecht
5. Jeruzalemvaarder
6. Muurtekst achter de preekstoel
DRONEFOTO JOHANNES DE BOED Altaarsteen

1. De altaarsteen


In het koor ligt ook een altaarsteen, herkenbaar aan de 5 kruisjes.
 
Lees meer 
FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D1

2. De grafzerken van voor de reformatie


De kerk was vroeger ook begraafplaats.
Een 30-tal grafzerken in het koor en de wandelkerk getuigen hier nog van.

Lees meer 

3. Het tabernakelkastje


Vaak maakte het tabernakelkastje deel uit van het altaar, maar ook zat het in de noordmuur van het koor.
De ruimte achter het deurtje was de opbergruimte voor de geconsacreerde hosties of zelfs de monstrans of ciborium.
Het heette ook wel het sacramentshuisje.

4. Onderzoek door Universiteit Utrecht

Half juni 2012 werd de kerk van Dreischor bezocht door dr. Sophie Oosterwijk. In het kader van het MeMO project - OGC - Utrecht University.
"We hadden de kerk in Dreischor al op onze lijst staan. Het bezoek gebeurde uiteindelijk eerder dan gepland doordat het werk in Brouwershaven minder tijd kostte, waardoor er tijd over bleef voor Dreischor. Dat bleek zeer de moeite waard: een prachtige kerk en zeer interessante zerken (naast uiteraard de grafkapel, die voor ons project echter te laat is)."

'Foto: Chris Booms, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).'

Een aantal Dreischorse grafzerken zijn in kaart gebracht door het MeMO-project.
Bij fotoalbums | Kerk Dreischor staan de foto's van de zerken die gemaakt zijn door Chris Booms, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Lees meer 
Chris Booms, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

5. Jeruzalemvaarder

Bijzonder is het dat ook een Jeruzalem-bezoeker onder de Reisterse grafstenen is vertegenwoordigd, bovendien dat dit tot dusverre de enige Zeeuwse grafsteen is.
De kruistochten betekenden massaal bezoek aan het Heilige Land. Maar ook in later eeuwen bezochten verscheidene pelgrims, hoewel individueel, Jeruzalem. Dat was een langdurige en levensgevaarlijke tocht. Men moest uiteraard vrij veel geld mee nemen voor vervoer en voeding voor de vele maanden durende reis. De kans was groot dat men beroofd of zelfs vermoord werd. In de middeleeuwen was men in de oostelijk van de Middellandse Zee gelegen landen reeds in staat om zeep te maken, wat hier in het westen nog niet het geval was. Als souvenir van de lange pelgrimstocht bracht men veelal zeep mee. Bleef iemand erg lang weg, of kwam hij helemaal niet meer opdagen, dan zei men: hij is om zeep gegaan! Nog steeds herinnert deze zegswijze aan zo’n noodlottige pelgrimsreis. Kwam men gezond terug, dan was dat zo iets bijzonders, dat het zelfs op de grafsteen van de betrokken persoon werd vermeld d.m.v. een Jeruzalems- of kruisvaarderskruis, al dan niet vergezeld van twee palmtakken. In het koor ziet men zo'n grafzerk, met inschrift: "Hier leyt begraven Daniël Claeszone, ridder van Jeruzalem, die sterft, anna MVCXXXVII den VII april. Bidt voer de ziel."

Informatie:
J.L. Braber, Bezienswaardigheden in de Adriaanskerk te Dreischor, 1984.
Huib Uil stadshistoricus van Zierikzee, e-mail

6. Muurtekst achter de preekstoel


Ick ben jonck gheweest en ben oudt gheworden: en en hebbe noyt ghesien den rechtveerdigen verlaten ofte zijn zaet om broot.

Uit:
Deux-Aesbijbel, (1562)

Lees meer 

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.