Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Sporen van de katholieke eredienst in onze kerken
2. Tombeur Notre Dame
3. Adriaanskerk en Driekoningenkerk | Kerkbalans 2022

4. Project diaconie 2022
5. Liturgische kleuren
6. Oude nieuwsberichten

1. Sporen van katholieke eredienst in onze kerken

3. Adriaanskerk en Driekoningenkerk | Kerkbalans 2022

4. Project diaconie 2022


Dit jaar is ons opbrengst van de extra collectes bestemt voor Stichting Vakantiehuis Thuredriht. De 3 vakantiehuizen die er zijn bij Renesse, zijn bedoeld voor gezinnen waarvan er een kind ernstig ziek is en deze zijn ook volledig aangepast voor rolstoelgebruikers.
We bevelen dit collectedoel van harte bij u aan!

Overmaken kunt u op het rekeningnummer van de diaconie:
Diaconie Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
IBAN: NL35RBRB0668038500
Graag wel het collectedoel erbij vermelden.

Informatie: Stichting Vakantiehuis Thuredriht
Lees meer 

5. Liturgische kleuren


Het gebruik van kleuren in de eredienst om het verloop van het kerkelijk jaar aan te duiden is volgens historici al tien eeuwen oud en tot de middeleeuwen hadden kerken veel vrijheid met het gebruik van kleuren bij diensten. Het Missale Romanum dat in 1570 uitkomt brengt ordening aan in het gebruik van de verschillende kleuren. De Rooms-Katholieke Kerk kent 8 liturgische kleuren. Paars, wit, rood en groen zijn hiervan de belangrijkste en deze zijn uiteindelijk ook weer geaccepteerd in de Protestantse Kerk.


Het paarse antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Paars (violaceus) staat voor voorbereidingstijd, bekering, inkeer en boete, maar ook van verwachting. De kleur wordt gebruikt vanaf Aswoensdag tot Goede Vrijdag en in de adventstijd. De paars gekleurde tijd met extra bezinning, soberheid en solidariteit. De eerste christenen vierden Pasen met de Joden mee. Daarom veranderde de datum ook steeds, omdat Pasen gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in de lente, met 22 maart als vroegste datum en 25 april als laatste datum.
Lees meer 

6. Oude nieuwsberichtenAfscheid 01-12-2017
Cees van de Velde, organistKerkbode 12-04-2016
Wannes Dorst, vrijwillig koster


Kerkbode 09-10-2015
Nelly Nelisse, zondagsschoolleidster
Lees meer 

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660