Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Actualiteiten
2. Project diaconie 2023
3. Liturgische kleuren
4. Oude nieuwsberichten

5. Onderzoek grafmonument van de gebroeders Ockersse

1. Actualiteiten


Pastoraal:
In onze beide dorpen zijn diverse mensen bereid om bij oudere en/of zieke gemeenteleden een bezoekje te brengen. Het is belangrijk om contact met elkaar te houden en te weten wat er in onze gemeenten speelt en waar behoefte aan is. Uw hulp is daarbij onmisbaar!
Kent en/of bent u iemand die graag bezoek vanuit de kerk ontvangt, schroom dan niet om het ons te laten weten. Gemeenteleden uit Noordgouwe kunnen dit doorgeven aan Ineke van Dijke, T 0111-414388 en gemeenteleden uit Dreischor aan Adriënne Slager, M + 316 23576142.

2. Project diaconie 2023


Stichting Anita Helpt Zeeland is een stichting die mensen helpt die om welke redenen dan ook, in de financiële problemen zijn gekomen. Wij helpen gezinnen op Schouwen-Duiveland die tegen de armoede grens aan leven en voorzien de mensen van noodzakelijke dingen zoals boodschappen, kleding en een cadeautje voor de kinderen als ze jarig zijn. 

Overmaken kunt u op het rekeningnummer van de diaconie:
Diaconie Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
IBAN: NL35RBRB0668038500
Graag wel het collectedoel erbij vermelden.
Lees meer 

3. Liturgische kleuren


Het gebruik van kleuren in de eredienst om het verloop van het kerkelijk jaar aan te duiden is volgens historici al tien eeuwen oud en tot de middeleeuwen hadden kerken veel vrijheid met het gebruik van kleuren bij diensten. Het Missale Romanum dat in 1570 uitkomt brengt ordening aan in het gebruik van de verschillende kleuren. De Rooms-Katholieke Kerk kent 8 liturgische kleuren. Paars, wit, rood en groen zijn hiervan de belangrijkste en deze zijn uiteindelijk ook weer geaccepteerd in de Protestantse Kerk.


Het paarse antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Paars (violaceus) staat voor voorbereidingstijd, bekering, inkeer en boete, maar ook van verwachting. De kleur wordt gebruikt vanaf Aswoensdag tot Goede Vrijdag en in de adventstijd. De paars gekleurde tijd met extra bezinning, soberheid en solidariteit. De eerste christenen vierden Pasen met de Joden mee. Daarom veranderde de datum ook steeds, omdat Pasen gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in de lente, met 22 maart als vroegste datum en 25 april als laatste datum.
Lees meer 

5. Onderzoek Ockersse

6. Oude nieuwsberichten


Kerkbode 12-04-2016
Wannes Dorst, vrijwillig koster


Kerkbode 09-10-2015
Nelly Nelisse, zondagsschoolleidster
Lees meer 

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.