Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Nieuwe ontdekkingen in de Adriaanskerk
2. Adriaanskerk en Driekoningenkerk | Kerkbalans 2022

3. Vacatures in de kerkenraad
4. Project diaconie 2022
5. Liturgische kleuren
6. Oude nieuwsberichten

1. Nieuwe ontdekkingen in de Adriaanskerk


Eensgezind, samen met onze You-Tube organist, werken wij aan de voorbereiding van een nieuwe digitale rondleiding. Wij hadden geen antwoord op de vraag wie toch de vrouwen zijn aan de basis van het grafmonument van Mr. Pieter Mogge.
Van de vrouwen aan de basis van het grafmonument van de gebroeders Ockersse weten wij dat dit vrouwe Justitia en vrouwe Constantia zijn.

Lieke van den Bos, Justitia, 2022.

Lieke van den Bos, Constantia c.q. Fortitudo, 2022.

Met hulp van drs. Ronald Brouwer van Kunstwacht weten we nu dat de twee vrouwen aan de basis van het grafmonument van Mr. Pieter Mogge vrouwe Prudentia en vrouwe Temperantia zijn.

Erna van der Spek, Prudentia, 2022.

Erna van der Spek,Temperantia, 2022.

De vergeten vrouwen herontdekt! Deze vier kardinale deugden zijn hoog gewaardeerd door filosofen uit de oudheid.
In het christendom zijn deze klassieke deugden opgenomen in de zeven deugden.

Informatie:
Samuel Coster, ethicus-didacticus, 1986
Wikipedia, Kardinale deugden.
Aardewijn-blog, Vergeten vrouwen, 2017
Het verband met onze tijd.

2. Adriaanskerk en Driekoningenkerk | Kerkbalans 2022

3. Vacatures in de kerkenraad


Voor de kerk van Noordgouwe zijn wij op zoek naar kandidaten.
Wij zijn op zoek naar één ouderling en één diaken.
Wij hopen dat u zich geroepen voelt om zitting te nemen in de kerkenraad van Noordgouwe.
Ook voor de kerk van Dreischor zijn wij op zoek naar een kandidaat. Wij hopen dat u zich geroepen voelt om hier zitting te nemen als kerkrentmeester.

Contactpersoon:
Mw. E. Berghout (scriba)
Vlasakkerweg 1
4315 CN  Dreischor
e.berghout@zeelandnet.nl

4. Project diaconie 2022


Dit jaar is ons opbrengst van de extra collectes bestemt voor Stichting Vakantiehuis Thuredriht. De 3 vakantiehuizen die er zijn bij Renesse, zijn bedoeld voor gezinnen waarvan er een kind ernstig ziek is en deze zijn ook volledig aangepast voor rolstoelgebruikers.
We bevelen dit collectedoel van harte bij u aan!

Overmaken kunt u op het rekeningnummer van de diaconie:
Diaconie Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
IBAN: NL35RBRB0668038500
Graag wel het collectedoel erbij vermelden.

Informatie: Stichting Vakantiehuis Thuredriht
Lees meer 

5. Liturgische kleuren


Het gebruik van kleuren in de eredienst om het verloop van het kerkelijk jaar aan te duiden is volgens historici al tien eeuwen oud en tot de middeleeuwen hadden kerken veel vrijheid met het gebruik van kleuren bij diensten. Het Missale Romanum dat in 1570 uitkomt brengt ordening aan in het gebruik van de verschillende kleuren. De Rooms-Katholieke Kerk kent 8 liturgische kleuren. Paars, wit, rood en groen zijn hiervan de belangrijkste en deze zijn uiteindelijk ook weer geaccepteerd in de Protestantse Kerk.


Het paarse antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Paars (violaceus) staat voor voorbereidingstijd, bekering, inkeer en boete, maar ook van verwachting. De kleur wordt gebruikt vanaf Aswoensdag tot Goede Vrijdag en in de adventstijd. De paars gekleurde tijd met extra bezinning, soberheid en solidariteit. De eerste christenen vierden Pasen met de Joden mee. Daarom veranderde de datum ook steeds, omdat Pasen gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in de lente, met 22 maart als vroegste datum en 25 april als laatste datum.
Lees meer 

6. Oude nieuwsberichtenAfscheid 01-12-2017
Cees van de Velde, organistKerkbode 12-04-2016
Wannes Dorst, vrijwillig koster


Kerkbode 09-10-2015
Nelly Nelisse, zondagsschoolleidster
Lees meer 

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660