Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Kerkbalans 2023
2. Onderzoek grafmonument van de gebroeders Ockersse
3. Project diaconie 2022
4. Liturgische kleuren
5. Oude nieuwsberichten

1. Actie Kerkbalans 2023


GEEF VANDAAG voor de kerk van MORGEN
In onze gemeenten vindt de actie plaats van 28 januari t/m 11 februari. Hiermee geeft u aan welk bedrag u toezegt aan de kerk voor 2023. Uw steun is onmisbaar!
In de eerste week komen de vrijwilligers bij u langs om de envelop af te geven of in de bus te doen. Zij maken met u een afspraak wanneer ze in de week erna de envelop bij u op komen halen of schrijven dit op de envelop.
Zorgt u dat de antwoordenvelop op tijd klaar ligt?

2. Onderzoek Ockersse

3. Project diaconie 2023: Stichting Anita helpt Zeeland


Stichting Anita Helpt Zeeland is een stichting die mensen helpt die om welke redenen dan ook, in de financiële problemen zijn gekomen. Wij helpen gezinnen op Schouwen-Duiveland die tegen de armoede grens aan leven en voorzien de mensen van noodzakelijke dingen zoals boodschappen, kleding en een cadeautje voor de kinderen als ze jarig zijn. 

Overmaken kunt u op het rekeningnummer van de diaconie:
Diaconie Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
IBAN: NL35RBRB0668038500
Graag wel het collectedoel erbij vermelden.
Lees meer 

4. Liturgische kleuren


Het gebruik van kleuren in de eredienst om het verloop van het kerkelijk jaar aan te duiden is volgens historici al tien eeuwen oud en tot de middeleeuwen hadden kerken veel vrijheid met het gebruik van kleuren bij diensten. Het Missale Romanum dat in 1570 uitkomt brengt ordening aan in het gebruik van de verschillende kleuren. De Rooms-Katholieke Kerk kent 8 liturgische kleuren. Paars, wit, rood en groen zijn hiervan de belangrijkste en deze zijn uiteindelijk ook weer geaccepteerd in de Protestantse Kerk.


Het paarse antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Paars (violaceus) staat voor voorbereidingstijd, bekering, inkeer en boete, maar ook van verwachting. De kleur wordt gebruikt vanaf Aswoensdag tot Goede Vrijdag en in de adventstijd. De paars gekleurde tijd met extra bezinning, soberheid en solidariteit. De eerste christenen vierden Pasen met de Joden mee. Daarom veranderde de datum ook steeds, omdat Pasen gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in de lente, met 22 maart als vroegste datum en 25 april als laatste datum.
Lees meer 

5. Oude nieuwsberichtenAfscheid 01-12-2017
Cees van de Velde, organistKerkbode 12-04-2016
Wannes Dorst, vrijwillig koster


Kerkbode 09-10-2015
Nelly Nelisse, zondagsschoolleidster
Lees meer 

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660