Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. In gesprek met dominee K.A. van der Jagt
2. Pastoraal
3. Vanuit de gemeente
4. Kerkbalans 2024
5. Project diaconie 2024
6. Liturgische kleuren
7. Oude nieuwsberichten

8. Onderzoek grafmonument van de gebroeders Ockersse

1. In gesprek met ds. K.A. van der Jagt

2. Pastoraal


Regelmatige gaan mensen uit de bezoekgroep even naar iemand thuis of in het verzorgingshuis. Ook het wekelijkse bloemetje uit de kerkdienst van de zondag is altijd een mooi gebaar van: "We denken aan je!”
Wanneer u graag bezoek wilt ontvangen van één van de medewerkers van de bezoekgroep, dan kunt u dit doorgeven aan Ineke van Dijke (Noordgouwe) of Adriënne Slager (Dreischor). Voor bezoek van onze consulent ds. Krijn van der Jagt kunt u contact opnemen via zijn emailadres.

M +31 (0) 623576142            Adriënne Slager  
T  0111-414388                     Ineke van Dijke  
E  kvanderjagt@gmail.com    Ds. Krijn van der Jagt 

3. Vanuit de gemeente


Enige tijd geleden is de Projectgroep “Samen kerk-zijn op Schouwen-Duiveland” in het leven geroepen.
De meeste dorpen hebben één of meerdere kerken, maar het aantal kerkgangers loopt terug. Vanuit de Classis werd ons gevraagd om contact te leggen als kleine gemeenten onderling, om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken of we elkaar onderling kunnen helpen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise.
 
Lees meer 

4. Kerkbalans 2024


Vanuit de gemeente:
We kunnen ons werk als kerk niet doen zonder uw goede gaven.
We streven naar een financiële balans die kloppend is, dat wil zeggen, dat er geen tekorten ontstaan. We hopen dat u gul wilt geven, als uw kerk u lief is. Alleen dán kunnen we blijven doorgaan als kerkgemeente!
Wie geeft, zal ontvangen, luidt het woord uit het evangelie. En zo is het ook!!

Meer informatie:
Kerkbalans
 

5. Project diaconie 2024


Tijdens de 4 sobere maaltijden en de Avondmaalsdiensten zal er worden gecollecteerd voor de Voedselbank Schouwen-Duiveland. Het bedrag dat wij ophalen gaat naar gezinnen op Schouwen-Duiveland.
Lees meer 

6. Liturgische kleuren


Het gebruik van kleuren in de eredienst om het verloop van het kerkelijk jaar aan te duiden is volgens historici al tien eeuwen oud en tot de middeleeuwen hadden kerken veel vrijheid met het gebruik van kleuren bij diensten. Het Missale Romanum dat in 1570 uitkomt brengt ordening aan in het gebruik van de verschillende kleuren. De Rooms-Katholieke Kerk kent 8 liturgische kleuren. Paars, wit, rood en groen zijn hiervan de belangrijkste en deze zijn uiteindelijk ook weer geaccepteerd in de Protestantse Kerk.


Het paarse antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Paars (violaceus) staat voor voorbereidingstijd, bekering, inkeer en boete, maar ook van verwachting. De kleur wordt gebruikt vanaf Aswoensdag tot Goede Vrijdag en in de adventstijd. De paars gekleurde tijd met extra bezinning, soberheid en solidariteit. De eerste christenen vierden Pasen met de Joden mee. Daarom veranderde de datum ook steeds, omdat Pasen gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in de lente, met 22 maart als vroegste datum en 25 april als laatste datum.
Lees meer 

7. Oude nieuwsberichten


Kerkbode 12-04-2016
Wannes Dorst, vrijwillig koster


Kerkbode 09-10-2015
Nelly Nelisse, zondagsschoolleidster
Lees meer 

8. Onderzoek Ockersse


Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.