PKN
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1. Coördinatoren voor hulpvragen | Dreischor en Noordgouwe
2. Vacatures in de kerkenraad
3. Adriaanskerk en Driekoningenkerk | Kerkbalans 2021
4. Project diaconie 2022
5. Liturgische kleuren
6. Oude nieuwsberichten
 
1. Coördinatoren voor hulpvragen | Dreischor en Noordgouwe 1. Coördinatoren voor hulpvragen | Dreischor en Noordgouwe

In Dreischor en Noordgouwe kunt u bij de coördinatoren terecht voor hulp.

Contactpersonen Dreischor
Jeannette van den Hoek     T 0111 401 494
Els Berghout                       T 0111 850 470

Contactpersoon Noordgouwe
Ineke van Dijke                  T 0111 414 388
 
2. Vacatures in de kerkenraad 2. Vacatures in de kerkenraad

Voor de kerk van Noordgouwe zijn wij op zoek naar kandidaten.
Wij zijn op zoek naar één ouderling en één diaken.
Wij hopen dat u zich geroepen voelt om zitting te nemen in de kerkenraad van Noordgouwe.
Ook voor de kerk van Dreischor zijn wij op zoek naar een kandidaat. Wij hopen dat u zich geroepen voelt om hier zitting te nemen als kerkrentmeester.

Contactpersoon:
Mw. E. Berghout (scriba)
Vlasakkerweg 1
4315 CN  Dreischor
e.berghout@zeelandnet.nl
 
3. Adriaanskerk en Driekoningenkerk | Kerkbalans 2021

3. Adriaanskerk en Driekoningenkerk | Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021
 
 
4. Project diaconie 2022 4. Project diaconie 2022

De opbrengsten van de avondmaalcollectes en van de vastenmaaltijden zullen door de diaconie worden samengevoegd.
Het collectedoel is Stichting Vakantiehuis Thuredirht
lees meer »
 
5. Liturgische kleuren 5. Liturgische kleuren

Het gebruik van kleuren in de eredienst om het verloop van het kerkelijk jaar aan te duiden is volgens historici al tien eeuwen oud en tot de middeleeuwen hadden kerken veel vrijheid met het gebruik van kleuren bij diensten. Het Missale Romanum dat in 1570 uitkomt brengt ordening aan in het gebruik van de verschillende kleuren. De Rooms-Katholieke Kerk kent 8 liturgische kleuren. Paars, wit, rood en groen zijn hiervan de belangrijkste en deze zijn uiteindelijk ook weer geaccepteerd in de Protestantse Kerk.


Het paarse antependium
Driekoningenkerk Noordgouwe

Paars (violaceus) staat voor voorbereidingstijd, bekering, inkeer en boete, maar ook van verwachting. De kleur wordt gebruikt vanaf Aswoensdag tot Goede Vrijdag en in de adventstijd. De paars gekleurde tijd met extra bezinning, soberheid en solidariteit. De eerste christenen vierden Pasen met de Joden mee. Daarom veranderde de datum ook steeds, omdat Pasen gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in de lente, met 22 maart als vroegste datum en 25 april als laatste datum.
lees meer »
 
6. Oude nieuwsberichten 6. Oude nieuwsberichten


Afscheid 01-12-2017
Cees van de Velde, organistKerkbode 12-04-2016
Wannes Dorst, vrijwillig koster


Kerkbode 09-10-2015
Nelly Nelisse, zondagsschoolleidster
lees meer »
 
 
 

YouTube Orgelmuziek Dreischor-Noordgouwe
datum en tijdstip 26-01-2022 om 19:30
meer details

Adriaanskerk Dreischor
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10:00
meer details

 
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.