Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Bijbelstudiegroep: Nieuwe Testament


Er is veel te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het hart van het Nieuwe Testament, de vier evangeliën. Deze zijn allemaal met hun eigen visie en doel geschreven. Ik wil u graag meenemen in het specifieke karakter van elk evangelie en het lezerspubliek dat de schrijver voor ogen stond. Specifieke voorkennis is niet nodig. Wel graag een bijbel meenemen, zodat we samen gedeelten kunnen lezen. Samen op ontdekkingstocht, dat staat mij voor ogen. Ik hoop van harte dat er belangstelling voor is.
U kunt zich via de mail bij mij opgeven.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 27-09-2022 om 19:30 uur in de winterkerk van Dreischor.

Informatie:
Ds. Josée van de Putte
E jcvdputte@gmail.com
+31 6 31993660

Wandelen in Schuddebeurs


Er wordt in principe op de dinsdagen om 14.00 uur gewandeld, waarbij als startpunt gekozen is voor Kloosterweg 25 (bij de familie Kreuk, ook omdat daar de auto daar veilig geparkeerd kan worden). Het is goed en gezellig om met elkaar te wandelen en gedachten en ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom en u hoeft zich niet van tevoren op te geven.

Adriaanskerk | Sparen voor de zending


Voor de zending verzamelen wij brillen, alle soorten kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (schoon) en DE-punten.
In de Adriaanskerk staat hiervoor onder de grote tafel bij de ingang een grote doos.

Adriaanskerk | Boekenverkoop


Achterin de wandelkerk vindt u achter in de een boekenkast.
Verkoop van boeken en cd's voor € 1,00
Wilt u meer geven voor een mooiere uitgave?
Dat stellen wij erg op prijs!
De opbrengst is voor onderhoud van kerk en orgel.
Een eindje samen varen...

Driekoningenkerk | Oecumenische dienst


De oecumenische viering die we jaarlijks in januari organiseren, is in het kader van de week van de eenheid van kerken.
Deze dienst wordt traditiegetrouw voorbereid met de Christengemeenschap, die kerkt in 't dorpshuis van Noordgouwe.

Winterkerk Dreischor | Vastenmaaltijden


Vastenmaaltijden Winterkerk Dreischor  kerkbode 3397
 

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660