Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Wandelen in Schuddebeurs


Er wordt in principe op de dinsdagen om 14.00 uur gewandeld, waarbij als startpunt gekozen is voor Kloosterweg 25 (bij de familie Kreuk, ook omdat daar de auto daar veilig geparkeerd kan worden). Het is goed en gezellig om met elkaar te wandelen en gedachten en ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom en u hoeft zich niet van tevoren op te geven.

Bijbelkring 31-01-2023 19:30 uur


Er is een Bijbelkring (voorlopig nog aan huis bij één van de deelnemers), waarin we in het spoor van de zondagen met en van elkaar iets willen leren over Bijbelgedeelten en waar  persoonlijke geloofsinhoud een plek mag krijgen. We komen samen in Dreischor, maar het adres kan wisselen. We kunnen nog wat versterking gebruiken, dus als u mee wilt doen, bent u van harte welkom!
De volgende avond staat gepland op dinsdag 31 januari a.s. om 19.30 uur bij Adriënne Slager, Molstraat 1.

Informatie:
Ds. Josée van de Putte
E jcvdputte@gmail.com
+31 6 31993660

Winterkerk Dreischor | Vastenmaaltijden


Ook dit jaar zullen er vastenmaaltijden worden georganiseerd. We proberen dat zoveel mogelijk te doen met onze buurgemeenten. We komen weer vier keer samen op de woensdagavonden in de tijd voor Pasen voor een eenvoudige maaltijd en een korte bezinning. Na afloop van elke vastenmaaltijd zal er worden gecollecteerd en dat bedrag gaat naar een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor: Stichting Anita helpt Zeeland, en dan m.n. gezinnen op Schouwen-Duiveland. Het gaat hierbij om gezinnen die net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank. We starten met de eerste vastenmaaltijd op woensdag 8 maart a.s. om 18.00 uur in de winterkerk te Dreischor. Op deze avond komt een medewerker van bovengenoemde stichting iets vertellen over het collectedoel. Ook de collecten die het komend jaar bij de Avondmaalsvieringen worden gehouden, gaan naar ditzelfde doel! Voor het verdere verloop van de vastenmaaltijden wordt u via de kerkbode op de hoogte gehouden, maar houd als het kan de woensdagavonden in de maand maart in de veertigdagentijd vrij.

Informatie:
Vastenmaaltijden Winterkerk Dreischor  kerkbode 3397
 

Adriaanskerk | Sparen voor de zending


Onder de grote tafel bij de ingang staat een doos waar u spullen kunt inleveren voor hergebruik t.b.v. de zending,
Wij verzamelen oude brillen, gebruikte ansichtkaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (schoon) en DE-punten.

Adriaanskerk | Boekenverkoop


Achterin de wandelkerk vindt u achter in de een boekenkast.
Verkoop van boeken en cd's voor € 1,00
Wilt u meer geven voor een mooiere uitgave?
Dat stellen wij erg op prijs!
De opbrengst is voor onderhoud van kerk en orgel.
Een eindje samen varen...

Driekoningenkerk | Oecumenische dienst


De oecumenische viering die we jaarlijks in januari organiseren, is in het kader van de week van de eenheid van kerken.
Deze dienst wordt traditiegetrouw voorbereid met de Christengemeenschap, die kerkt in 't dorpshuis van Noordgouwe.


Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660