Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Spreuk van de week
2. Adriaanskerk en Driekoningenkerk
3. Online kerkdiensten
4. YouTube Orgelmuziek Dreischor-Noordgouwe
5. Ringdorpen in Zeeland
6. De geschiedenis van ringdorpen
7. Mooiste dorpjes
8. Kaart van Zeeland in 1300

1. Spreuk van de week


Week 06 2023
2 Tessalonicienzen 3

Bid voor ons
En verder, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat de boodschap van de Heer voortgang maakt en zegeviert, net zoals bij u. Vraag dat wij verlost worden van bepaalde vijandige en kwaadwillige lieden, want niet iedereen gelooft. Maar de Heer is betrouwbaar. Hij zal u sterken en u behoeden voor de duivel. Vertrouwend op de Heer, verwachten wij van u dat u doet en blijft doen wat wij u bevelen. Laat de Heer uw hart ontvankelijk maken voor de liefde die God u toedraagt en voor de volharding die Christus u geeft.
Lees meer 

2. Adriaanskerk & Driekoningenkerk

 Adriaanskerk (1342) Dreischor (Conny Papeveld, foto, 2022.)

Driekoningenkerk (1462) Noordgouwe

Hartelijk welkom op de website van de
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe.
Twee prachtige kerken; waarin een rijkdom aan eenvoud; in een mooi plattelandsgebied.

3. Online kerkdiensten


Alle online kerkdiensten staan in het 4de hoofdstuk van het linkermenu.

4. YouTube Orgelmuziek

5. Ringdorpen in Zeeland


Het ringdorp, ook wel kerkringdorp genoemd, was de bekenste dorpsvorm in Zeeland.
De kerk in het midden, rondom gras en de gracht vormt de grens.
Dreischor en Noordgouwe zijn de laatste ringdorpen in deze vorm in Zeeland.

Informatie:
RD, "Dreischor het best bewaarde ringdorp van Nederland"2020.
Stijn van der Loo en Deen van der Zaken, Dans met mij (trailer)2014.
Wikepedia, Ringdorpen

6. Geschiedenis van ringdorpen

7. Mooiste dorpjes


Onze dorpen Dreischor en Noordgouwe 
op de website van mooistedorpjes.nl

8. Kaart van Zeeland in 1300


Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660