Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D1

3. De grafzerken van voor de reformatie


De kerk was vroeger ook begraafplaats.
Een 30-tal grafzerken in het koor en de wandelkerk getuigen hier nog van.

Lees meer 
FOTO SANDRA DEBBY GRACIA DE LIMA | FACEBOOK GRAZISSIMA Ridderzerk

4. Ridderzerk


In 1960 kwam van onder de kerkvloer een wapensteen, waarop een voetboog, te voorschijn. Voordat het buskruit in de 14de eeuw was uitgevonden bestreden ridders elkaar met het zwaard en was de landsheer in oorlog dan riep hij uit elk van zijn heerlijkheden een aantal mannen op om hem als medestrijders te helpen. In zo'n geval moest Dreischor een "heercogghe (een breed soort schip) met 25 bewapende mannen" leveren. Deze moesten met pijl en boog kunnen omgaan, wat voor ridders juist minderwaardig was, die gingen daarmee alleen op jacht. Daarom bestond in elke plaats een "gilde van den edelen voet- en cruysboghe", waarvan de leden zich oefenden in het boogschieten. Zo'n gilde kreeg daarvoor een vergoeding van de landsheer. (Informatie boekje J.L. Braber)

5. Cartoucheschilderingen met bijbelteksten


In 2011 zijn de bijbelteksten achterin de kerk gerestaureerd.
Er zijn nog behoorlijk wat “nieuwe” letters onder de kalk vandaan gekomen.
Inmiddels is het duidelijk dat het om 4 verschillende bijbelteksten gaat.
Waarschijnlijk zijn deze teksten betaald door mensen die in de kerk begraven werden.
Ze handelen over de wederkomst van Christus.

Informatie:
Bouwhuis Journée

Lees meer 

6. Tombeur Notre Dame


De dakspanten van het middenschip van de kerk, evenals die van de grafkapel en de sacristie, worden ondersteund door gebeeldhouwde figuren.
Lees verder

Inhoudsopgave


1. Geschiedenis Adriaanskerk Dreischor
2. Hoe oud is de kerk van Dreischor?
3. Koor
4. Jeruzalemvaarder
5. Onderzoek van Universiteit Utrecht
 
Zeeuwse Bibliotheek / Beeldbank

1. Geschiedenis kerk Dreischor


Toen onze voorouders rond 1320 besloten een kerk te bouwen voor hun nederzetting; een kleine plaats op een stukje droog gevallen grond in de buurt van het eiland Schouwen en Duiveland konden ze niet bevroeden waar ze eigenlijk aan begonnen.
Dreischor was n.l. een kleine plaats waar een paar honderd mensen probeerden de kost te verdienen met vnl. landbouw: meekrapteelt, veeteelt en visvangst.

Lees meer 

2. Sporen van katholieke eredienst in onze kerken


Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.