PKN
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1. Contactgegevens dominee en kerkenraad
2. Ledenadministratie
3. Mission Statement
4. Bankrekeningnummers kerken Dreischor en Noordgouwe
5. Stichting Vrienden van de Adriaanskerk Dreischor
6. Stichting Vrienden van de Driekoningenkerk Noordgouwe
7. Externe links
8. Literatuur
 
1. Contactgegevens dominee en kerkenraad 1. Contactgegevens dominee en kerkenraad


Dominee:                                                                         
Ds. Josée van de Putte                                         
Wevershoek 1
4301 BM  Zierikzee
E jcvdputte@gmail.com
M 06 31 99 36 60

Adressen kerkenraadsleden Dreischor:
Dhr. Louis de Wilde, ouderling-kerkrentmeester,
voorzitter van de kerkenraden
E wtdlap@zeelandnet.nl
M 06 38 62 11 62

Mw. Adriënne Slager-Verhoeven, ouderling-pastoraal
Molstraat 1
4315 AL  Dreischor
adrienneverhoeven54@gmail.com
06 23 57 6142

Mw. Els Berghout, diaken,
scriba Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
Vlasakkerweg 1
4315 CN Dreischor
E e.berghout@zeelandnet.nl
T 0111 850 470

Dhr. Leo van Donge, diaken
Bogerdweg 50
4315 CD Dreischor
M +31 6 49716104

Adressen kerkenraadsleden Noordgouwe:
Mw. Charlotte Stolk-Wieske, ouderling-kerkrentmeester
Trambaan 9
4316 AN Zonnemaire
chstolk@zeelandnet.nl
M 06 53 49 53 48

Mw. Ineke van Dijke-van de Vate, ouderling-pastoraal
Kloosterweg 40
4317 NH Schuddebeurs
E dijkevate@zeelandnet.nl
T 0111 414 388

Dhr. David van de Velde, diaken
penningmeester diaconie
Donkereweg 67
4317 NL Noordgouwe
davidvdvelde@hotmail.com
 
4. Ledenadministratie 4. Ledenadministratie

De kerk zoekt u!
Ook onze kerk zoekt mensen zoals u. U bezoekt onze website en vindt allerlei zaken die onze gemeente aangaan. Het kan zijn dat u in onze gemeente geïnteresseerd bent, of plannen heeft u bij ons aan te sluiten. De kerk wil graag deel zijn van de samenleving, daarom bent u in alle gevallen van harte welkom!
Er zijn een aantal mogelijkheden en we willen u daarover graag correct informeren. Lid zijn van onze gemeente betekent dat u deel uitmaakt van een groep mensen die samen hun geloof wilt belijden. Dat kan op verschillende manieren:
U bezoekt een dienst en komt als gast in ons midden. Zo verwelkomen wij vooral in de zomermaanden mensen die hier in de buurt vakantie vieren, op familiebezoek zijn en vult u verder maar in. U bent in elk geval ten allen tijde welkom in de dienst.
U bent hier pas komen wonen en u zoekt aansluiting bij onze gemeente. In gesprekken met gemeenteleden is zoiets snel bekend en na enige tijd zullen wij u vragen of u lid van onze gemeente wilt worden.
Wat houdt dat eigenlijk in?
De Protestantse Gemeente te Dreischor en de Protestantse Gemeente te Noordgouwe zijn twee gemeenten die veel samenwerken. Dat wil zeggen: één kerkenraadsvergadering, één dienst op zondag in één van de twee kerkgebouwen. Deze gemeente(n) valt onder de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Deze organisatie houdt enig toezicht op haar leden en bewaart overzicht en eenheid binnen de kerken. Dienstverlening naar plaatselijke gemeenten is een belangrijk aspect van deze organisatie. De ledenadministratie van de plaatselijke kerken wordt bijgehouden door diezelfde kerken in een landelijke database van PKN.

Informatie ledenadministratie 
Mw. Janneke de Wilde
Dreischor E ladreischor@zeelandnet.nl & Noordgouwe E lanoordgouwe@zeelandnet.nl
T 0111 851 691
lees meer »
 
3. Mission Statement (2016). Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe 3. Mission Statement (2016). Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Mission Statement
 
4. Bankrekeningnummers kerken Dreischor en Noordgouwe 4. Bankrekeningnummers kerken Dreischor en Noordgouwe

Wanneer u een bijdrage per bank wilt overmaken, wordt dat zeer op prijs gesteld.
Protestantse Gemeente Dreischor
NL48 RABO 0375 1137 11

Protestantse Gemeente Noordgouwe
NL59 INGB 0000 0646 27

Protestantse Gemeente Dreischor en Noordgouwe diaconie
NL35 RBRB 0668 0385 00
 
5. Stichting Vrienden van de Adriaanskerk Dreischor

5. Stichting Vrienden van de Adriaanskerk Dreischor

Stichting Vrienden van de Adriaanskerk Dreischor
NL62 RABO 0171 2028 72
 
6. Stichting Vrienden Driekoningenkerk Noordgouwe 6. Stichting Vrienden Driekoningenkerk Noordgouwe

Stichting Vrienden Driekoningenkerk Noordgouwe
NL44 RABO 0140 3907 58
 
7. Externe links 7. Externe links
Muziekvereniging Crescendo
Muziekvereniging Con Amore
 
8. Literatuur 8. Literatuur

Wandeling door Dreischor
Boekje met een schat aan informatie voor een leuke wandeling door Dreischor.

Bezienswaardigheden in de Adriaanskerk te Dreischor
J.L. Braber 1984
Uitgeverij Steengracht, Ring 15, Dreischor
Tekeningen Mr. A.K. Vink
Foto's Joh.Berrevoets Jr.

Inspirerend Zeeland
Een reis langs vijftig plaatsen met een bijzonder verhaal
Aarnoud van der Deijl en Marga Haas
ISBN 978-90-74576-970
Hoofdstuk 4 gaat over Dreischor: van de schoonheid en de troost.

Buitenplaatsen in Noordgouwe
Martin van den Broeke
ISDN 978-90-5972-823-3
 
 
 

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10:00
meer details

YouTube Orgelmuziek Dreischor-Noordgouwe
datum en tijdstip 11-08-2021 om 19:30
meer details

 
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
E jcvdputte@gmail.com
M 06 31 99 36 60

De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.