Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Contactgegevens dominee en kerkenraad
2. Ledenadministratie
3. Bankrekeningnummers kerken Dreischor en Noordgouwe
4. Mission Statement
5. Stichting Vrienden Adriaanskerk
6. Stichting Vrienden Driekoningenkerk
7. Literatuur

1. Contactgegevens dominee en kerkenraad


Dominee
Vacant

Consulent
Ds. K.A. van der Jagt
kvanderjagt@gmail.com


Adressen kerkenraadsleden Dreischor
Dhr. Louis de Wilde,
ouderling-kerkrentmeester
E wtdlap@zeelandnet.nl
M +31 (0) 638621162

Mw. Adriënne Slager-Verhoeven,
ouderling-pastoraal
Molstraat 1
4315 AL  Dreischor
E adrienneverhoeven54@gmail.com
M
+31 (0) 623576142

Mw. Els Berghout,
diaken
Vlasakkerweg 1
4315 CN Dreischor
E e.berghout@zeelandnet.nl
T 0111-850470

Dhr. Leo van Donge,
diaken
Bogerdweg 50
4315 CD Dreischor
M +31 (0) 649716104

Adressen kerkenraadsleden Noordgouwe
Mw. Sarie van der Hauw-Abrahamse,
ouderling-scriba
Heereweg 6
4317 AK  Noordgouwe
E scriba@pgdreischornoordgouwe.nl
M +31 (0) 629418078


Mw. Charlotte Stolk-Wieske,
ouderling-kerkrentmeester
Trambaan 9
4316 AN Zonnemaire
E chstolk@zeelandnet.nl
M +31 (0) 653495348

Mw. Ineke van Dijke-van de Vate,
ouderling-kerkrentmeester, lid van de pastorale groep
Kloosterweg 40
4317 NH Schuddebeurs
E dijkevate@zeelandnet.nl
T 0111-414388

Dhr. David van de Velde,
diaken, penningmeester diaconie, 
waarnemend voorzitter van de kerkenraden 
Donkereweg 67
4317 NL Noordgouwe
E davidvdvelde@hotmail.com

2. Ledenadministratie


Informatie ledenadministratie

Mw. Janneke de Wilde
Dreischor ladreischor@zeelandnet.nl &
Noordgouwe lanoordgouwe@zeelandnet.nl
T 0111 - 851 691

Lees verder Steun onze kerk & ANBI

3. Bankrekeningnummers kerken Dreischor en Noordgouwe


Wilt u onze kerken steunen? Een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Protestantse Gemeente Dreischor
IBAN: NL48RABO0375113711

Protestantse Gemeente Noordgouwe
IBAN: NL59INGB0000064627

Diaconie Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
ten name stelling rekening:
Hervormde Gemeente Dreischor-Noordgouwe inzake diaconie
IBAN: NL35RBRB0668038500

4. Mission Statement (2016). Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

5. Stichting Vrienden Adriaanskerk

6. Stichting Vrienden Driekoningenkerk

7. Literatuur


Wandeling door Dreischor
Boekje met een schat aan informatie voor een leuke wandeling door Dreischor.

Bezienswaardigheden in de Adriaanskerk te Dreischor
J.L. Braber 1984
Uitgeverij Steengracht, Ring 15, Dreischor
Tekeningen Mr. A.K. Vink
Foto's Joh.Berrevoets Jr.

Inspirerend Zeeland
Een reis langs vijftig plaatsen met een bijzonder verhaal
Aarnoud van der Deijl en Marga Haas
ISBN 978-90-74576-970
Hoofdstuk 4 gaat over Dreischor: van de schoonheid en de troost.

Buitenplaatsen in Noordgouwe
Martin van den Broeke
ISDN 978-90-5972-823-3

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.