Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Bankrekeningnummers kerken Dreischor en Noordgouwe  
2. Lidmaatschap Adriaanskerk of Driekoningenkerk
3. ANBI Protestantse Gemeente Dreischor
4. ANBI Protestantse Gemeente Noordgouwe
5. ANBI diaconie Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

1. Bankrekeningnummers kerken Dreischor en Noordgouwe


Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Adriaanskerk Dreischor 

Protestantse Gemeente Dreischor
IBAN: NL48RABO0375113711

Driekoningenkerk Noordgouwe
Protestantse Gemeente Noordgouwe
IBAN: NL59INGB0000064627

Diaconie Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
IBAN: NL35RBRB0668038500

2. Lidmaatschap Adriaanskerk of Driekoningenkerk


Er zijn diverse mogelijkheden om betrokken te zijn bij onze kerk.
Dit zijn verschillende soorten lidmaatschappen:
leden, doopleden, gastleden en 'vriend van de kerkgemeente'.


Informatie:
PKN lidmaatschap
Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?
Ledenadministratie

3. ANBI Protestantse Gemeente Dreischor


Gegevens Protestantse Gemeente Dreischor behorende tot de
Protestantse Kerk in Nederland ten behoeve van ANBI-transparantie

"College van kerkrentmeesters"

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Dreischor
RSIN/Fiscaal nummer: 824113354
Website adres: www.protestantsegemeentedreischornoordgouwe.nl
E-mail: wtdlap@zeelandnet.nl 
Adres: Ring 1
Postcode: 4315 AE
Plaats: Dreischor
Postadres: Hanenweg 21
Postcode: 4317 NJ
Plaats: Noordgouwe

4. ANBI Protestantse Gemeente Noordgouwe


Gegevens Protestantse Gemeente Noordgouwe behorende tot de
Protestantse Kerk in Nederland ten behoeve van ANBI-transparantie

"College van kerkrentmeesters"


A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Noordgouwe
RSIN/Fiscaal nummer: 802551579
Website adres: www.protestantsegemeentedreischornoordgouwe.nl
E-mail: chstolk@zeelandnet.nl
Adres: Ring 1
Postcode: 4317 AA
Plaats: Noordgouwe
Postadres: Trambaan 9
Postcode: 4316 AN
Plaats: Zonnemaire

5. ANBI diaconie Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe


Gegevens Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland ten behoeve van ANBI-transparantie

"Diaconie"

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Dreischor en Protestantse Gemeente Noordgouwe
RSIN/Fiscaal nummer: Diaconie Dreischor 824112179
Diaconie Noordgouwe 824113639
Website adres: www.protestantsegemeentedreischornoordgouwe.nl
E-mail: e.berghout@zeelandnet.nl
Adres: Ring 1
Plaats en postcode: 4315 AE Dreischor
Plaats en postcode: 4317 AA Noordgouwe
Postadres: Vlasakkerweg 1
Postcode: 4315 CN
Plaats: Dreischor

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660