Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Spreuk van de week
2. Adriaanskerk en Driekoningenkerk
3. Aardrijkskundige geschiedenis
   Dreischor-Sirjansland-Noordgouwe
4. Kerkdienst gemist
5. YouTube Orgelmuziek Dreischor
6. Ringdorpen in Zeeland
7. De geschiedenis van ringdorpen
8. Mooiste dorpjes
9. Kaart van Zeeland in 1300

1. Spreuk van de week


Daniël 6:28
Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde; Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost.

2. Adriaanskerk & Driekoningenkerk

Adriaanskerk (1342)
Ring 1, 4315 AE Dreischor
Foto, Conny Papeveld, 2022.

Driekoningenkerk (1462)
Ring 1, 4317 AA Noordgouwe

Hartelijk welkom op de website van de
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe.
Twee prachtige kerken; waarin een rijkdom aan eenvoud; in een mooi plattelandsgebied.

3. Aardrijkskundige geschiedenis van Dreischor-Noordgouwe-Sirjansland


De eerste inpoldering van Dreischor zal rond de 11e eeuw hebben plaats gevonden en omvatte zowel het huidige Dreischor als Sir Jansland. Het vormde een zogenaamde ambachtsheerlijkheid, waarvan de eigenaar recht had op tienden van de opbrengst van veeteelt en landbouw. De polder was daarvoor in tiendblokken verdeeld. Jaarlijks werd het tiende (of elfde) deel van de opbrengst van het land, ten gunste van de ambachtsheer in het publiek verkocht.
Na de Sint-Aagthenvloed van 14-12-1287 of 05-02-1288 (bronnen spreken elkaar tegen), werd Dreischor in tweeën gedeeld door een brede stroomgeul, de oorsprong van het huidige Dijkwater. Omdat men destijds niet in staat was Dreischor te herbedijken bleven Dreischor en Sirjansland gescheiden. In 1305 werd Sir Jansland (als Dreischor parva) herbedijkt. Het eigenlijke Dreischor (magna) blijven jarenlang "drijvende", dat is onbedijkt. Men bedijkte pas omstreeks 1340, (Adriaanskerk 1342).
In de 14e eeuw was Dreischor een klein eiland, in het noorden de Grevelingen, westelijk stroomde de Gouwe, in het oosten Sunnemaire en zuidelijk het Dijkwater. Door de inpoldering van Noordgouwe in 1374 werd Dreischor met het veel grotere Schouwen verbonden.
Tijdens de rampnacht 01-02-1953 liepen ook Dreischor en Sirjansland onder water. Na de ramp werden de dijken gedicht en na 6 eeuwen van elkaar gescheiden te zijn geweest, werden Dreischor en Sirjansland weer aan elkaar verbonden.

Bronnenlijst:
Braber, J.L., Bezienswaardigheden in deze hallenkerk, 1984
Braber, J.L., Uit Dreischors verleden, 1975
Pols, Cor, Dreischor in oude ansichten
Wikipedia, Sint-Aagthenvloed

 
Lees meer 

4. Kerkdienst gemist


De gemiste kerkdiensten staan in het 3de hoofdstuk van het linkermenu.

5. YouTube Orgelmuziek

6. Ringdorpen in Zeeland


Het ringdorp, ook wel kerkringdorp genoemd, was de bekenste dorpsvorm in Zeeland.
De kerk in het midden, rondom gras en de gracht vormt de grens.
Dreischor en Noordgouwe zijn de laatste ringdorpen in deze vorm in Zeeland.

Informatie:
RD, "Dreischor het best bewaarde ringdorp van Nederland"2020.
Stijn van der Loo en Deen van der Zaken, Dans met mij (trailer)2014.
Wikepedia, Ringdorpen

7. Geschiedenis van ringdorpen

8. Kaart van Zeeland in 1300

9. Mooiste dorpjes


Onze dorpen Dreischor en Noordgouwe 
op de website van mooistedorpjes.nl

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.