PKN
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1. Geschiedenis Adriaanskerk Dreischor
 
Geschiedenis kerk Dreischor

Prentbriefkaart Zeeuwse Bibliotheek / Beeldbank
Geschiedenis kerk Dreischor

Toen onze voorouders rond 1320 besloten een kerk te bouwen voor hun nederzetting; een kleine plaats op een stukje droog gevallen grond in de buurt van het eiland Schouwen en Duiveland konden ze niet bevroeden waar ze eigenlijk aan begonnen.
Dreischor was n.l. een kleine plaats waar een paar honderd mensen probeerden de kost te verdienen met vnl. landbouw: meekrapteelt, veeteelt en visvangst.

lees meer »
 
De kerk van Dreischor

Adriaanskerk Dreischor
De kerk van Dreischor
De kerk is een tweeschepige hallenkerk, waarvan het oorspronkelijke deel is gebouwd in de 14e eeuw (vermoedelijk 1342).
Zij is gewijd aan Sint-Adriaan.
Het zuiderpad en de toren zijn uit de latere 14e eeuw.
De kerk was voor de kerkhervorming (1572) een parochiekerk. Dit is ook de reden, dat het gebouw zo groot is in verhouding tot de bescheiden dorpse omgeving.
Oorspronkelijk gebouwd als katholieke kerk was er voor het ceremonieel van de eredienst, zoals processies, veel ruimte nodig, terwijl ook in deze kerk, ter gelegenheid van kermissen en andere heilige dagen, vaak bedegangers van elders kwamen.
De kerk was vroeger tevens begraafplaats. Een 30-tal grafzerken in het koor en de wandelkerk getuigen hiervan nog.
In 1485 waren er in Dreischor 6 priesters voor de bediening van de altaren. Deze waren gewijd aan St. Adriaan, St. Jacob, St. Antonius, Joh. de Doper, de maagd Maria, de Heilige Geest, St. Ursula, St. Barbara en St. Catharina.
Een altaarsteen, herkenbaar aan 5 kruisjes, ligt in het koor.
De kerk is vermoedelijk in 1573 als hervormde (gereformeerde) kerk na ontruiming door de katholieken in gebruik genomen. De eerste predikant was Robertus de Ridder, voorheen pastoor te Oostburg. 
 
lees meer »
 
Koor

FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D2
Koor

De kerk was vroeger ook begraafplaats.
Een 30-tal grafzerken in het koor en de wandelkerk getuigen hier nog van.
In het koor ligt ook een altaarsteen, herkenbaar aan de 5 kruisjes.
Een aantal Dreischorse grafzerken zijn in kaart gebracht door het MeMO-project.

 
Jeruzalemvaarders

FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D1
Jeruzalemvaarders

Onderstaande zinnen zijn uit een mail van de heer Huib Uil, stadshistoricus van Zierikzee.
"Mooi dat ook een Jeruzalem-bezoeker onder de Reisterse grafstenen is vertegenwoordigd.
Bijzonder is het bovendien dat dit tot dusverre de enige Zeeuwse grafsteen is."

lees meer »
 
Onderzoek van Universiteit Utrecht

FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D3
Onderzoek van Universiteit Utrecht

Half juni 2012 werd de kerk van Dreischor bezocht door Dr Sophie Oosterwijk. In het kader van het MeMO project - OGC - Utrecht University.
"We hadden de kerk in Dreischor al op onze lijst staan. Het bezoek gebeurde uiteindelijk eerder dan gepland doordat het werk in Brouwershaven minder tijd kostte, waardoor er tijd over bleef voor Dreischor. Dat bleek zeer de moeite waard: een prachtige kerk en zeer interessante zerken (naast uiteraard de grafkapel, die voor ons project echter te laat is)."

'Foto: Chris Booms, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).'

Bij fotoalbums | Kerk Dreischor staan de foto's van de zerken die gemaakt zijn door Chris Booms, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

lees meer »
 
Hoe oud is de kerk van Dreischor?

FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D4
Hoe oud is de kerk van Dreischor?

Zo'n vraag is in het algemeen lastig te beantwoorden. Vermoedelijk werd in de negende en tiende eeuw begonnen met de bouw van kerken op onze eilanden. Aanvankelijk waren die van hout. In de dertiende eeuw verliep de stichting van kerken explosief. Dat lag vooral aan de bevolkingsgroei en de gestegen welvaart. Schouwen telde in het begin van de twaalfde eeuw hooguit drie kerken. Een eeuw later waren dat er op de eilanden ongeveer twintig. Ze waren als kapel begonnen en na de inwijding door de bisschop verheven tot kerk. Al naar gelang de omvang van de plaats en de financiële mogelijkheden werd er gebouwd en verbouwd. De meeste 'oude' kerkgebouwen op Schouwen-Duiveland dateren uit de late 14de tot en met de 16de eeuw. Omdat men aan kerken bleef bouwen en verbouwen zijn als regel geen precieze dateringen op te geven. Dateringen moeten daarom plaatsvinden op basis van gebruikte steensoorten, profileringen, versieringen, stijlen enz. Hoe ingewikkeld het is, laat de kerk van Dreischor zien. De start van de bouw van de kerk in zijn huidige vorm zal op minstens de 14de eeuw moeten worden gedateerd en wellicht nog vroeger.

Buitenkant koor

lees meer »
 
 
 

YouTube kerken Dreischor-Noordgouwe
datum en tijdstip 17-03-2021 om 19:30
meer details

Adriaanskerk Dreischor
datum en tijdstip 21-03-2021 om 10:00
Audiodienst meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 01-04-2021 om 19:00
Witte Donderdag | HA | online kerkdienst meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 04-04-2021 om 10:00
1e Paasdag | Online kerkdienst meer details

Adriaanskerk Dreischor
datum en tijdstip 11-04-2021 om 10:00
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10:00
meer details

 
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Dreischor en de Protestantse gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
E jcvdputte@gmail.com
M 06 31 99 36 60

De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.