Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Geschiedenis kerk Dreischor
2. Hoe oud is de kerk van Dreischor?
3. Ridderzerk
 
Zeeuwse Bibliotheek / Beeldbank

1. Geschiedenis kerk Dreischor


Toen onze voorouders rond 1320 besloten een kerk te bouwen voor hun nederzetting; een kleine plaats op een stukje droog gevallen grond in de buurt van het eiland Schouwen en Duiveland konden ze niet bevroeden waar ze eigenlijk aan begonnen.
Dreischor was n.l. een kleine plaats waar een paar honderd mensen probeerden de kost te verdienen met vnl. landbouw: meekrapteelt, veeteelt en visvangst.

Lees meer 
FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D4

2. Hoe oud is de kerk van Dreischor?


Vermoedelijk werd in de negende en tiende eeuw begonnen met de bouw van kerken op onze eilanden. Aanvankelijk waren die van hout. In de dertiende eeuw verliep de stichting van kerken explosief. Dat lag vooral aan de bevolkingsgroei en de gestegen welvaart. Schouwen telde in het begin van de twaalfde eeuw hooguit drie kerken. Een eeuw later waren dat er op de eilanden ongeveer twintig. Ze waren als kapel begonnen en na de inwijding door de bisschop verheven tot kerk. Al naar gelang de omvang van de plaats en de financiële mogelijkheden werd er gebouwd en verbouwd. De meeste 'oude' kerkgebouwen op Schouwen-Duiveland dateren uit de late 14de tot en met de 16de eeuw. Omdat men aan kerken bleef bouwen en verbouwen zijn als regel geen precieze dateringen op te geven. Dateringen moeten daarom plaatsvinden op basis van gebruikte steensoorten, profileringen, versieringen, stijlen enz. Hoe ingewikkeld het is, laat de kerk van Dreischor zien. De start van de bouw van de kerk in zijn huidige vorm zal op minstens de 14de eeuw moeten worden gedateerd en wellicht nog vroeger.

Lees meer 
FOTO SANDRA DEBBY GRACIA DE LIMA | FACEBOOK GRAZISSIMA Ridderzerk

3. Ridderzerk


Dit wapenschild met voetboog kwam in 1960 van onder de kerkvloer te voorschijn. Deze steen is later ingemetseld in de binnenzijde van de oostelijke muur van de noordelijke zijbeuk.
Voordat het buskruit in de 14de eeuw was uitgevonden bestreden ridders elkaar met het zwaard en was de landsheer in oorlog dan riep hij uit elk van zijn heerlijkheden een aantal mannen op om hem als medestrijders te helpen. In zo'n geval moest Dreischor een "heercogghe (een breed soort schip) met 25 bewapende mannen" leveren. Deze moesten met pijl en boog kunnen omgaan, wat voor ridders juist minderwaardig was, die gingen daarmee alleen op jacht. Daarom bestond in elke plaats een "gilde van den edelen voet- en cruysboghe", waarvan de leden zich oefenden in het boogschieten. Zo'n gilde kreeg daarvoor een vergoeding van de landsheer.

Bron:
Uit Dreischors verleden door J.L.Braber

5. Cartoucheschilderingen met bijbelteksten


In 2011 zijn de bijbelteksten achterin de kerk gerestaureerd.
Er zijn nog behoorlijk wat “nieuwe” letters onder de kalk vandaan gekomen.
Inmiddels is het duidelijk dat het om 4 verschillende bijbelteksten gaat.
Waarschijnlijk zijn deze teksten betaald door mensen die in de kerk begraven werden.
Ze handelen over de wederkomst van Christus.

Informatie:
OUOU Bouwhuis/Journée | Restauratie van kunstwerken
Conservatie muurschuurschilderingen Dreischor

 

Lees meer 

6. Tombeur Notre Dame


De dakspanten van het middenschip van de kerk, evenals die van de grafkapel en de sacristie, worden ondersteund door gebeeldhouwde figuren.
Lees verder

2. Sporen van katholieke eredienst


Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.