Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

5. Onderzoek door Universiteit Utrecht

De oudste grafzerken in de kerk van Dreischor.

Hier volgt een beschrijving van de oudste grafzerken in de kerk van Dreischor, met toelichtingen en verbeterde en aangevulde transcripties van de grafschriften. De nummers tussen haakjes zijn de nummers uit het boek Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins,1919.

Nr. 001 (13).
Voorreformatorische grafzerk met evangelistenhoeken in vierpas en gotisch randschrift, met in het middenveld een uitgekapt wapen hangend aan een tak en daaronder twee grafschriften van latere begravingen. Grafschrift in de rand:
“Hier leyt / begraven Jan Heynnese(n) gheboren wuyt Sta / venisse ende / sterf int jaer ons Heeren MVc en(de) XXI op onser / liever vrouwe(n) dach visitatio bidt vo(e)r die siele.”
(02-07-1521).
De laatste regel staat wegens ruimtegebrek boven in het middenveld.
Maria Visitatie is de feestdag waarop herdacht wordt dat Maria haar nicht Elisabeth bezocht, die al  zwanger was van Johannes de Doper, met de mededeling dat ze eveneens zwanger was. Maria Visitatie (niet te verwarren met Maria Boodschap, toen de engel Gebriël haar bezocht met de blijde boodschap) werd vroeger gevierd op 2 juli, maar omdat deze dag na de geboortedag van Johannes de Doper op 24 juni viel, heeft men het in 1969 verplaatst naar 31 mei. Op sommige plaatsen viert men het nog steeds op 2 juli.
Grafschrift in gotische minuskels in het middenveld:
“En(de) sey(n)e ou(d)ste(n) sone
Heijndric Jansen en(de)
sterf a(nn)o XVc  en(de) ..”
(15..).
Grafschrift in Latijns lettertype:
“HIER LEYT BEGRAVEN
PIETER ADREIAEN
COMMERS SECRETA-
RIS STERF DEN 17
JUNII ANNO 1611.
WAS OUT 42 JAER.”
(17-06-1611).

Nr. 002 (14).
Voorreformatorische grafzerk met in de hoeken familiewapens in vierpas en gotisch randschrift, spaartechniek, en in het middenveld een ridder in vol ornaat met zwaard, de handen gevouwen. Hij staat in een gotische nis onder een baldakijn en naast hem staan links en rechts de twaalf apostelen, aan elke kant zes, in dezelfde nisjes onder elkaar. Grafschrift:
“Hier leit begrave(n) / Willem fs. …....barts zoen starf int jaer ons Heeren M / CCCC …../........Ende Jan (?) Willemszone Vrancke en(de) storf …........”
Vijftiende eeuw.

Nr. 003.
Voorreformatorische grafzerk met evangelistenhoeken in vierpas en in het middenveld een miskelk met hostie, waar omheen een lint en een vierpas waarin rondom een gotische tekst. Grafschrift:
“Hier leit begraven her Jan fs. Gilles en(de) starf int jaer ons Heere(n) M CCCC.....”
Dit is dus een priesterzerk, mogelijk met een onafgemaakte sterfdatum. Vijftiende eeuw.

Nr. 004 (9).
Voorreformatorische grafzerk zonder hoekvullingen en een uitgekapt wapen in het middenveld waarboven een miskelk met hostie, in een dubbel medaillon waarin een gotisch grafschrift:
“Hier leit begrave(n) her Pieter Lauris Cuper zn. pastor van deser kercke(n) en(de) sterf int jaer o(n)s Heere(n) M CCCC en(de) XXIII de(n) XIII dach in junio.”
(13-06-1423).

Nr. 005 (10).
Vooreformatorische grafzerk met evangelistenhoeken en gotisch randschrift. In het middenveld de afbeelding van een priester met een miskelk en hostie. voor zijn voeten een uitgekapt wapen. Grafschrift:
“Hier leit begrave(n) / heer Jan Lauwerisz. vicecureyt van deser / kercken die sterf a(nn)o / MVc XLVI den V en dach martio.”
(05-03-1546).

Nr. 006.
Voorreformatorische grafzerk met evangelistenhoeken en gotisch randschrift. In het middenveld de afbeelding van een heilige met aureool. Zeer sleets. Grafschrift:
“............../............................../................./ons Heeren M CCCC XXXVI (?). II dach (?)......”
(02-..1436?).

Nr. 007 (5).
Voorreformatorische grafzerk met evangelistenhoeken in vierpas en gotisch randschrift. In het middenveld het wapen van Jeruzalem boven de tabernakel (?) met twee palmtakken. Grafschrift:
“Hier leyt begrave(n) / Daniel Claes zone ridder va(n) Jherusalem / die sterf a(nn)o MVc  / XXXVII den VIIten April bidt voer de ziele.”
(07-04-1537).

Nr. 008 (4).
Voorreformatorische grafzerk met evangelistenhoeken in vierpas en gotisch randschrift. In het middenveld een kapmes (?) waaronder een huismerk. Daarboven een later aangebracht grafschrift in Latijns lettertype. Gotisch grafschrift:
“Hier leit begrave(n) / Arent Jonghesen sterf int jaer ons Heere(n) MVc / en(de) XVIII op den / XXIIII ten dach va(n) october bidt voer de ziele.”
(24-10-1518).
Grafschrift in middenveld:
“HIER LEIT BEGRAVEN NE
(L)EKEN DANIELS HUIS
VROUW EN VAN CLAES
LEENDERS EN STERF DE
20 FEBERWAR OUT 50
JAREN AN(NO) 1670.”
(20-02-1670).

Grafsteen Neeltje Viergever 
door Gerda van Wageningen

Sarina Hendrikse, transcripties | amateur-onderzoekster 
augustus 2012

terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.