Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

6. Vertaling van de Latijnse tekstenMr. Jan (Danielsz.) Ockersse (Hoorn 1668-Zierikzee 1742)
Ter herinnering aan een edelwaardig man, Johannes Daniël Ockersse, heer over Dreischor. Beroemd van eigen en voorgeslacht, die de bewoners van Hoorn in West-Friesland (Ja dat staat er écht) naar hun eigen verlangen met rechterlijke waardigheid hebben bekroond. Maar de Zeeuwen, die hem niet in eer tekort wilden doen, hebben hem lid gemaakt van het stadsbestuur te Zierikzee, en in het college van de 4 openbare Thesauriers. Hij zorgde voor de bevolking en wist bemind te worden door iedereen. En als raadsheer in de Staten van Holland en Zeeland heeft hij de weegschaal van Vrouwe Justitia zo gehanteerd, dat het goed was. Hij hield vast wat billijk was, was rechtvaardig in zijn bestuur, zuiver in deugden, rechtschapen van karakter. Hij is gestorven, zijn naam leeft voort, maar het gemis aan hem blijft bestaan. 1742, 1 november, 74 jaar oud.

Mr. Cornelis Ockersse (Hoorn 1672-’s-Gravenhage 1728)
Ter heilige nagedachtenis aan een edel en achtenswaardig Cornelis Daniël Ockersse die zich zijn eigen en voorvaderlijke eerbewijzen heeft waardig getoond te zijn, de kon bogen op de hoogste eer in de Stad in zijn vaderstad Zierikzee. Door die van burgemeester en meermalen met rechterlijke waardigheid is bekleed en ten slotte tot het einde van zijn leven in de Staten-Generaal van Nederland is opgenomen als vertegenwoordiger van Zeeland. Tijdens zijn leven was hij een verzameling van deugden, een vreugde voor goede mensen, nu is hij een gemis dat niet vergaat voor deze generatie. Onvatbaar voor verderf, hoogst betrouwbaar, erg verstandig en met een groots beleid, heeft hij zijn krachten gegeven in de belangen van zijn vaderland, voor niemand ooit te zwaar, maar inschikkend, welwillend, vriendelijk en aardig zoekt hij de afgunst zelf door een beminnelijke vereniging van deugden te beteugelen en is hij, diep betreurd door alle goeden, gestorven op 4 januari 1728.


Mr. Pieter Mogge  (Zierikzee 1698-’s-Gravenhage 1756)
Ter gedachtenis voor altijd aan de edele heer Mogge, die geleefd heeft als heer van Dreischor en Renesse, burgemeester en raadslid van de stad Zierikzee, dijkgraaf van het eiland Schouwen, en een vroom verstandig en standvastig persoon, zeer bekwaam in het schrijven en vrijgevig aan de armen. Hij werd 57 jaar.
Hij heeft overwonnen laster en afgunst, en stierf in den Haag op 6 november 1756.
Hij beveelde dat zijn afgelegde klederen (lees:stoffelijk overschot) hier zouden worden bijgezet en een monument, dit monument, voor hem zou worden opgericht, met, zo nodig, de grootste wilskracht.
 
Vertaling:
Leander van den Bos (2021)
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.