Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

7. De loopbanen van de heren Ockersse en Mogge


Mr. Jan (Danielsz.) Ockersse (Hoorn 1668-Zierikzee 1742)
Raad, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee, van 1721-1728 lid van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland te Den Haag (een rechtbank voor hoger beroep) waarna hij terugkeerde naar Zierikzee waar hij opnieuw raad en burgemeester werd.
Ambachtsheer van Dreischor vanaf 1704.

Zijn broer was
Mr. Cornelis Ockersse (Hoorn 1672-’s-Gravenhage 1728)
Schepen van Zierikzee; commissaris van de Vierbannen van Duiveland (deze heerlijkheid was in het bezit van de stad Zierikzee), vanaf 1718 rekenmeester namens Zeeland van de Rekenkamer van de Generaliteit te Den Haag (de voorganger van de huidige Algemene Rekenkamer) en vanaf 1720 gedeputeerde namens de Staten van Zeeland bij de Staten-Generaal.

Na het overlijden van zijn broer Cornelis liet Jan Ockersse de grafkapel in de kerk inrichten met een grafkelder en een grafmonument. Ook hijzelf werd daar begraven in 1742. Afgezien van legaten had Jan Ockersse zijn neef mr. Pieter Mogge benoemd tot enig erfgenaam.

Mr. Pieter Mogge (Zierikzee 1698-’s-Gravenhage 1756)
Raad, schepen en burgemeester van Zierikzee, opperdijkgraaf van Schouwen, vanaf 1737 rekenmeester namens Zeeland van de Rekenkamer van de Generaliteit te Den Haag en vanaf 1741 gedeputeerde namens de Staten van Zeeland bij de Staten-Generaal
Ambachtsheer van Renesse en Dreischor. Hij volgde zijn oom Jan Ockersse op als ambachtsheer van Dreischor na diens overlijden. In 1753 verkocht hij dit aan mr. Andries Heshuijsen.

De grafmonumenten zijn dus ter nagedachtenis van de twee broers en hun neef. Alleen Jan was gehuwd maar had geen kinderen.

Bron
Dr. Huib Uil
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.