Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

8. De ambachtsheren en Slot Windenburg

Voorgeschiedenis
Kastelen uit de middeleeuwen zijn versterkte stenen huizen die tussen de jaren 1100 en 1400 werden gebouwd ten behoeve van de adel en de landsheren.
De macht van de adellijke geslachten die hierin woonden berustte meestal op het bezit van grond. Het ambachtsheerlijke kasteel was voornamelijk het middelpunt van grootgrondbezit en van het bestuur en over het omliggend gebied. Daarnaast profiteerde hij in niet geringe mate van de overige rechten die aan zijn ambachtsheerlijkheid verbonden waren zoals aanwasrechten, visrechten, maalrechten, veerrechten, etc.

Slot Windenburg
In opdracht van Albrecht van Beieren werd kasteel Windenburg gebouwd. De juiste stichtingsdatum is niet bekend, maar het werd vermoedelijk tussen 1397 en 1401 gebouwd als grafelijk slot. In 1404 kreeg zijn weduwe Margaretha van Kleef, Dreischor toegewezen ten behoeve van haar levensonderhoud. Zij overleed in 1411 en Dreischor verviel aan de graaf. Daarna werd Floris van Haamstede burggraaf van Dreischor. In 1413 kocht Catharina van Kleef de heerlijkheid Dreischor en na haar dood kwam het in handen van Philips de Goede. In 1453 schonk deze de heerlijkheid Dreischor aan Adolf van Kleef, zijn tweede vrouw was Anna van Bourgondië (dochter van Philips de Goede). Adolf van Kleef overleed in 1492, waarna zijn zoon Philips hem opvolgde. Deze overleed 1528 kinderloos en Dreischor werd weer van de graaf. In een brief van 9 december 1530 verklaarde Karel V dat Dreischor, als bijzondere heerlijkeid, niets met de toenmalige Staten van Zeeland te maken had. Dit heeft geduurd tot 1705.
In dat jaar verkochten de Staten van Zeeland de heerlijkheid aan Mr. J.D. Ockersse. In 1742 werd zijn neef, Pieter Mogge van Renesse, eigenaar van Dreischor. Deze verkocht alles in 1753 aan Mr. A. Heshuijzen. In 1790 werd bij testament C.J. de Jonge eigenaar van de heerlijkheid. Hij verkocht op 8 augustus 1837 het kasteel Windenburg voor de sloop.Informatie:
J.P. van den Broeke, (1973), Middeleeuwse kastelen van Zeeland, www.uitgeverijelmar.nl
Nederlandse Kastelenstichting Doorn over Windenburg te Dreischor

terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.