PKN
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1. De grafmonumenten
2. Inleiding tijdens de opening van de gerestaureerde grafmonumenten 2011
3. Grafmonumenten families Mogge en Ockersse teruggeplaatst 2011
4. 18e eeuwse beschildering van het plafond en de draperie
5. De tekst op het grafmonument van Mr. P. Mogge
6. De loopbanen van de heren Ockersse en Mogge
7. De ambachtsheren en Slot Windenburg
8. Oud verhaal waarin het grafmonument een rol speelt 
 
1. De grafmonumenten 1. De grafmonumenten

De Grafmonumenten van Jan en Cornelis Ockersse en hun neef Pieter Mogge.

lees meer »
 
2. Inleiding tijdens de opening van de gerestaureerde grafmonumenten 2011 2. Inleiding tijdens de opening van de gerestaureerde grafmonumenten 2011

FOTO DIRK-JAN GJELTEMA

De grafmonumenten van Jan en Cornelis Ockersse en van Pieter Mogge in Dreischor

 
6. De loopbanen van de heren Ockersse en Mogge 6. De loopbanen van de heren Ockersse en Mogge

Mr. JAN (Danielsz.) OCKERSSE (Hoorn 1668-Zierikzee 1742)
Raad, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee, van 1721-1728 lid van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland te Den Haag (een rechtbank voor hoger beroep) waarna hij terugkeerde naar Zierikzee waar hij opnieuw raad en burgemeester werd.
Ambachtsheer van Dreischor vanaf 1704.

Zijn broer was
Mr. CORNELIS OCKERSSE (Hoorn 1672-’s-Gravenhage 1728)
Schepen van Zierikzee; commissaris van de Vierbannen van Duiveland (deze heerlijkheid was in het bezit van de stad Zierikzee), vanaf 1718 rekenmeester namens Zeeland van de Rekenkamer van de Generaliteit te Den Haag (de voorganger van de huidige Algemene Rekenkamer) en vanaf 1720 gedeputeerde namens de Staten van Zeeland bij de Staten-Generaal.

Na het overlijden van zijn broer Cornelis liet Jan Ockersse de grafkapel in de kerk inrichten met een grafkelder en een grafmonument. Ook hijzelf werd daar begraven in 1742. Afgezien van legaten had Jan Ockersse zijn neef mr. Pieter Mogge benoemd tot enig erfgenaam.

Mr. PIETER MOGGE (Zierikzee 1698-’s-Gravenhage 1756)
Raad, schepen en burgemeester van Zierikzee, opperdijkgraaf van Schouwen, vanaf 1737 rekenmeester namens Zeeland van de Rekenkamer van de Generaliteit te Den Haag en vanaf 1741 gedeputeerde namens de Staten van Zeeland bij de Staten-Generaal
Ambachtsheer van Renesse en Dreischor. Hij volgde zijn oom Jan Ockersse op als ambachtsheer van Dreischor na diens overlijden. In 1753 verkocht hij dit aan mr. Andries Heshuijsen.

De grafmonumenten zijn dus ter nagedachtenis van de twee broers en hun neef. Alleen Jan was gehuwd maar had geen kinderen.

Bron
Dr. Huib Uil
 
7. De ambachtsheren en Slot Windenburg 7. De ambachtsheren en Slot Windenburg

In het boek: Middeleeuwse kastelen van Zeeland vertelt de historie over de ambachtsheren en het verdwenen kasteel van Dreischor. Het boek is uitgegeven in 1973. Wij hebben toestemming gekregen om deze informatie en tekeningen uit het betreffende boek op onze website te plaatsen.
Met dank aan: http://www.uitgeverijelmar.nl

Voorgeschiedenis
Kastelen uit de middeleeuwen zijn versterkte stenen huizen die tussen de jaren 1100 en 1400 werden gebouwd ten behoeve van de adel en de landsheren.
De macht van de adellijke geslachten die hierin woonden berustte meestal op het bezit van grond. Het ambachtsheerlijke kasteel was voornamelijk het middelpunt van grootgrondbezit en van het bestuur en over het omliggend gebied. Daarnaast profiteerde hij in niet geringe mate van de overige rechten die aan zijn ambachtsheerlijkheid verbonden waren zoals aanwasrechten, visrechten, maalrechten, veerrechten, etc.

Slot Windenburg
In opdracht van Albrecht van Beieren werd kasteel Windenburg gebouwd. De juiste stichtingsdatum is niet bekend, maar het werd vermoedelijk tussen 1397 en 1401 gebouwd als grafelijk slot. In 1404 kreeg zijn weduwe Margaretha van Kleef, Dreischor toegewezen ten behoeve van haar levensonderhoud. Zij overleed in 1411 en Dreischor verviel aan de graaf. Daarna werd Floris van Haamstede burggraaf van Dreischor. In 1413 kocht Catharina van Kleef de heerlijkheid Dreischor en na haar dood kwam het in handen van Philips de Goede. In 1453 schonk deze de heerlijkheid Dreischor aan Adolf van Kleef, zijn tweede vrouw was Anna van Bourgondië (dochter van Philips de Goede). Adolf van Kleef overleed in 1492, waarna zijn zoon Philips hem opvolgde. Deze overleed 1528 kinderloos en Dreischor werd weer van de graaf. In een brief van 9 december 1530 verklaarde Karel V dat Dreischor, als bijzondere heerlijkeid, niets met de toenmalige Staten van Zeeland te maken had. Dit heeft geduurd tot 1705.
Hierna de connectie van de families Ockerse en Mogge met de heerlijkheid Dreischor.
In dat jaar verkochten de Staten van Zeeland de heerlijkheid aan Mr. J.D. Ockerse. In 1742 werd zijn neef, Pieter Mogge van Renesse, eigenaar van Dreischor. Deze verkocht alles in 1753 aan Mr. A. Heshuijzen. In 1790 werd bij testament C.J. de Jonge eigenaar van de heerlijkheid. Hij verkocht op 8 augustus 1837 het kasteel Windenburg voor de sloop.

Tekening uit: middeleeuwse kastelen van Zeeland door J.P.vandenBroecke

lees meer »
 
8. Oud verhaal waarin het grafmonument een rol speelt 8. Oud verhaal waarin het grafmonument een rol speelt

Lee van Jewan van Bet en het spook in de Adriaanskerk.

 
 
 

YouTube Orgelmuziek Dreischor-Noordgouwe
datum en tijdstip 01-12-2021 om 19:30
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10:00
meer details

Hervormd Sirjansland
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10:00
meer details

Hervormd Sirjansland
datum en tijdstip 05-12-2021 om 18:30
meer details

 
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.