Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1. Welkom!
2. Adriaanskerk en Driekoningenkerk
3. De verdwenen Vliedberg van Dreischor
    Aardrijkskundige geschiedenis
    Dreischor-Sirjansland-Noordgouwe
4. Kerkdienst gemist
5. YouTube Orgelmuziek Dreischor
6. Ringdorpen in Zeeland
7. De geschiedenis van ringdorpen
8. Mooiste dorpjes
9. Kaart van Zeeland in 1300

1. Welkom!


Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe.
Twee prachtige kerken; waarin een rijkdom aan eenvoud; in een mooi plattelandsgebied.

2. Adriaanskerk & Driekoningenkerk

Adriaanskerk (1342), Ring 1, 4315 AE Dreischor
Foto, Conny Papeveld, 2022.
Instagram: Adriaan van Dreischor (@adriaan_dreischor)

Driekoningenkerk (1462), Ring 1, 4317 AA Noordgouwe

Den Hogenhil

3. De verdwenen Vliedberg van Dreischor


De Vliedberg Den Hoogen Hil was gelegen tussen het gemaal en de Zorgesweg, aan de oostzijde van de Langeweg. Den Hoogen Hil is een van de oudst bewoonde gedeelten van Dreischor.
 

Op Schouwen-Duiveland en ook te Dreischor, had men Vliedbergen aangelegd.
Met vele andere polders vloeide tijdens de stormramp op 1 februari 1953, ook de polder Dreischor in. Het volgende jaar begon de egalisatie en de ruilverkaveling van het polderland. De werklieden legden toen de voet van een eeuwen tevoren afgegraven vliedberg bloot. In de vliedberg vond men scherven uit de Karolingische tijd, te meer een bewijs van bewoning van het nog onbedijkte grondgebied.

De volgende feiten wijzen erop dat het gebied Den Hoogen Hil al zeer oud is:
- De nabij gelegen Helleweg
- De opgraving van Homo Dreischorensis Pingsdorf

Verder onderzoek volgt.

Bronnenlijst:
Aan dit onderzoek werkten mee Henk van den Hoek, Johan Goemans, Huib Uil, oud-gemeentearchivaris en Adri Moelijker van Kerkgeschiedenis Schouwen-Duiveland
Braber, J.L., Uit Dreischors verleden, 1975

Aardrijkskundige geschiedenis Dreischor-Noordgouwe-Sirjansland
Lees meer 

4. Kerkdienst gemist


De gemiste kerkdiensten staan in het 3de hoofdstuk van het linkermenu.

5. YouTube Orgelmuziek

6. Ringdorpen in Zeeland


Het ringdorp, ook wel kerkringdorp genoemd, was de bekenste dorpsvorm in Zeeland.
De kerk in het midden, rondom gras en de gracht vormt de grens.
Dreischor en Noordgouwe zijn de laatste ringdorpen in deze vorm in Zeeland.

Informatie:
RD, "Dreischor het best bewaarde ringdorp van Nederland"2020.
Stijn van der Loo en Deen van der Zaken, Dans met mij (trailer)2014.
Wikepedia, Ringdorpen

7. Geschiedenis van ringdorpen

8. Kaart van Zeeland in 1300

9. Mooiste dorpjes


Onze dorpen Dreischor en Noordgouwe 
op de website van mooistedorpjes.nl

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.