Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
Den Hogenhil

3. De verdwenen Vliedberg van Dreischor


Aardrijkskundige geschiedenis Dreischor-Noordgouwe-Sirjansland
De eerste inpoldering van Dreischor zal rond de 11e eeuw hebben plaats gevonden en omvatte zowel het huidige Dreischor als Sir Jansland. Het vormde een zogenaamde ambachtsheerlijkheid, waarvan de eigenaar recht had op tienden van de opbrengst van veeteelt en landbouw. De polder was daarvoor in tiendblokken verdeeld. Jaarlijks werd het tiende (of elfde) deel van de opbrengst van het land, ten gunste van de ambachtsheer in het publiek verkocht.
Na de Sint-Aagthenvloed van 14-12-1287 of 05-02-1288 (bronnen spreken elkaar tegen), werd Dreischor in tweeën gedeeld door een brede stroomgeul, de oorsprong van het huidige Dijkwater. Omdat men destijds niet in staat was Dreischor te herbedijken bleven Dreischor en Sirjansland gescheiden. In 1305 werd Sir Jansland (als Dreischor parva) herbedijkt. Het eigenlijke Dreischor (magna) blijven jarenlang "drijvende", dat is onbedijkt. Men bedijkte pas omstreeks 1340, (Adriaanskerk 1342).
In de 14e eeuw was Dreischor een klein eiland, in het noorden de Grevelingen, westelijk stroomde de Gouwe, in het oosten Sunnemaire en zuidelijk het Dijkwater. Door de inpoldering van Noordgouwe in 1374 werd Dreischor met het veel grotere Schouwen verbonden.
Tijdens de rampnacht 01-02-1953 liepen ook Dreischor en Sirjansland onder water. Na de ramp werden de dijken gedicht en na 6 eeuwen van elkaar gescheiden te zijn geweest, werden Dreischor en Sirjansland weer aan elkaar verbonden.

Bronnenlijst:
Braber, J.L., Bezienswaardigheden in deze hallenkerk, 1984
Braber, J.L., Uit Dreischors verleden, 1975
Pols, Cor, Dreischor in oude ansichten
Wikipedia, Sint-Aagthenvloed
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.