Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

7. Dijkwater | Gebied tussen Dreischor en Sirjansland


Dreischor en Sirjansland hoorden vroeger bij elkaar en vormden samen één eiland. Omstreeks 1100 werd deze aanwas bedijkt, welke was ontstaan als opwas in het gebied van de Zeeuwse stromen ten noorden van het eiland Duiveland. Tijdens een stormvloed, de Sint Aagtenvloed, in februari 1988 overstroomde het oude Dreischor en ontstond een brede stroomgeul die het gebied in tweeën scheidde.
Deze stroomgeul werd het Dijkwater genoemd. Al in 1843 en 1872 werd er in het Dijkwater ingepolderd.
Tot 1953 lagen er aan het Dijkwater de haventjes Maye (verdwenen in 1600), De Staart, Stevensluis en Beldert.
Na de watersnoodramp van 1953 werd het Dijkwater definitief afgesloten van de Grevelingen.
 
 
De 'slechte' grond is natuur geworden en de 'goede' grond wordt beboerd.
Een pracht natuurgebied met resten uit het verleden.

Bronnen en informatie
Broecke, J.P. van den Middeleeuwse kastelen van Zeeland  Elmar Uitgeverij
Henk Barendregt. Foto afsluiting Dijkwater uit zijn collectie.
Wandelroute Dijkwater | Stevensluiswandeling 4.5 km | Route Staatsbosbeheer
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.