Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

zondag 26 mei 2024 om 10:00

Adriaanskerk Dreischor
Voorganger(s): Gospelkoor Laetare


Trinitatis
Het thema van ons Project is “Tijd”.
De gehele dienst wordt geleid door Gospelkoor Laetare.
Gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede bestaat uit ongeveer 40 leden.
Het koor staat o.l.v. dirigent Willemdirk van den Berg en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door pianist Eveline de Waard, drummer Jelle Stouten en dwarsfluitist Irene Vrolijk.
De liederen die wij zingen, de teksten die gelezen worden, de gedichten en vertellingen zijn hier op afgestemd. Er is ook plaats voor samenzang. Wij doen dit met veel enthousiasme en we hopen dat u er ook van kunt genieten. De betekenis van Laetare is: Verheugt U! Dus: Verheugt u op een mooi en inspirerend samenzijn.
We hebben dit Project nu al vele keren uitgevoerd en de reacties zijn heel positief, dus wij hopen dat ook in Dreischor vele mensen de dienst zullen bijwonen.
Marian de Graaf, secretaris Gospelkoor Laetare

Diaconiecollecte: we collecteren voor het gezamenlijke project van Kerk in Actie dat we steunen vanuit de Classis Delta, waar onze kerken op Schouwen-Duiveland ook onder vallen, De Delta voor Colombia. In Colombia zijn hele generaties opgegroeid met geweld en een enorme tweedeling in de samenleving. Daarom steunt Kerk in Actie kerken en partnerorganisaties die zich inzetten voor vrede en verzoening, en die predikanten opleiden om van binnenuit veranderingen te kunnen aanjagen. In regio’s waar nog veel conflicten zijn, proberen ze via kerkelijke contacten vrede en verzoening te bevorderen. Ook ondersteunt Kerk in Actie kinderen, jongeren en vrouwen uit achtergestelde bevolkingsgroepen, zoals inheemse groepen en vluchtelingen. Ze werken aan bescherming tegen seksueel geweld en bieden hen met vaktrainingen toekomstperspectief.

terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.