Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

1. Contactgegevens dominee en kerkenraad


Dominee
 
                                                                      
Ds. Josée van de Putte                                         
Wevershoek 1
4301 BM  Zierikzee
E jcvdputte@gmail.com
M  +31 6 31993660

Adressen kerkenraadsleden Dreischor

Dhr. Louis de Wilde, ouderling-kerkrentmeester,
voorzitter van de kerkenraden
E wtdlap@zeelandnet.nl
M +31 6 38621162

Mw. Adriënne Slager-Verhoeven, ouderling-pastoraal
Molstraat 1
4315 AL  Dreischor
E adrienneverhoeven54@gmail.com
M
+31 6 23576142

Mw. Els Berghout, diaken,
Vlasakkerweg 1
4315 CN Dreischor
E e.berghout@zeelandnet.nl
T 0111 - 85 04 70

Dhr. Leo van Donge, diaken
Bogerdweg 50
4315 CD Dreischor
M +31 6 49716104

Adressen kerkenraadsleden Noordgouwe

Mw. Sarie van der Hauw-Abrahamse, ouderling-scriba

Mw. Charlotte Stolk-Wieske, ouderling-kerkrentmeester
Trambaan 9
4316 AN Zonnemaire
E chstolk@zeelandnet.nl
M +31 6 53495348

Mw. Ineke van Dijke-van de Vate, ouderling-pastoraal
Kloosterweg 40
4317 NH Schuddebeurs
E dijkevate@zeelandnet.nl
T 0111 - 414 388

Dhr. David van de Velde, diaken
penningmeester diaconie
Donkereweg 67
4317 NL Noordgouwe
E davidvdvelde@hotmail.com
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.

E jcvdputte@gmail.com 
M
+31 6 31993660