Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

1. Contactgegevens dominee en kerkenraad


Dominee
Vacant

Consulent
Ds. K.A. van der Jagt
E kvanderjagt@gmail.com

Interview met ds. K.A. van der Jagt

Adressen kerkenraadsleden Dreischor
Dhr. David van de Velde,
ouderling-kerkrentmeester,
voorzitter van de kerkenraden 
Donkereweg 67
4317 NL Noordgouwe
E administratie@pgdreischornoordgouwe.nl

Mw. Adriënne Slager-Verhoeven,
ouderling-pastoraal
Molstraat 1
4315 AL  Dreischor
E adrienneverhoeven54@gmail.com
M +31 6 23576142

Mw. Els Berghout,
diaken
Vlasakkerweg 1
4315 CN Dreischor
E e.berghout@zeelandnet.nl
T  0111 850470

Dhr. Leo van Donge,
diaken
Bogerdweg 50
4315 CD Dreischor
+31 6 49716104

Adressen kerkenraadsleden Noordgouwe
Mw. Sarie van der Hauw-Abrahamse,
ouderling-scriba
Heereweg 6
4317 AK  Noordgouwe
E scriba@pgdreischornoordgouwe.nl
M +31 6 29418078

Mw. Charlotte Stolk-Wieske,
ouderling-kerkrentmeester
Trambaan 9
4316 AN Zonnemaire
E chstolk@zeelandnet.nl
M +31 6 53495348

Mw. Ineke van Dijke-van de Vate,
ouderling-kerkrentmeester

Mw. Cockie de Wilde,
diaken
Donkereweg 31
4317 NL Noordgouwe
E  cockiedw@zeelandnet.nl
M +31 6 23232618
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.