Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

1. Contactgegevens dominee en kerkenraad


Dominee
Vacant

Consulent
Ds. K.A. van der Jagt
kvanderjagt@gmail.com


Adressen kerkenraadsleden Dreischor
Dhr. Louis de Wilde,
ouderling-kerkrentmeester
E wtdlap@zeelandnet.nl
M +31 (0) 638621162

Mw. Adriënne Slager-Verhoeven,
ouderling-pastoraal
Molstraat 1
4315 AL  Dreischor
E adrienneverhoeven54@gmail.com
M
+31 (0) 623576142

Mw. Els Berghout,
diaken
Vlasakkerweg 1
4315 CN Dreischor
E e.berghout@zeelandnet.nl
T 0111-850470

Dhr. Leo van Donge,
diaken
Bogerdweg 50
4315 CD Dreischor
M +31 (0) 649716104

Adressen kerkenraadsleden Noordgouwe
Mw. Sarie van der Hauw-Abrahamse,
ouderling-scriba
Heereweg 6
4317 AK  Noordgouwe
E scriba@pgdreischornoordgouwe.nl
M +31 (0) 629418078


Mw. Charlotte Stolk-Wieske,
ouderling-kerkrentmeester
Trambaan 9
4316 AN Zonnemaire
E chstolk@zeelandnet.nl
M +31 (0) 653495348

Mw. Ineke van Dijke-van de Vate,
ouderling-kerkrentmeester, lid van de pastorale groep
Kloosterweg 40
4317 NH Schuddebeurs
E dijkevate@zeelandnet.nl
T 0111-414388

Dhr. David van de Velde,
diaken, penningmeester diaconie, 
waarnemend voorzitter van de kerkenraden 
Donkereweg 67
4317 NL Noordgouwe
E davidvdvelde@hotmail.com
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.