Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Inhoudsopgave


1.   Vriendschap ds. Daniël Meijer en Anna Maria van Schurman
2.   Ds. J.J. Siezen in Dreischor 1940-1943
3.   Ds. Benjamin Kam 1825-1869
4.   C. Dominicus 1811-1882
5.   Wilhelmus Schortinghuis 1783-1788 over ds. Ferré
6.   Kerkhistorische avond over ds. Hermannus Ferré
7.   Oproer in Dreischor 1724
8.   Ds. Daniël Meijer 1655-1681
9.   Anna Maria van Schurman 1607-1678
10. Jacobus Zovitius Driescharus 1512

1. Vriendschap ds. Daniël Meijer & Anna Maria van Schurman 
De vriendschap tussen ds. Daniël Meijer en Anna Maria Schurman wordt nader onderzocht.
De pastorie van Dreischor, Ring D64

2. Ds. J.J. Siezen in Dreischor 1940-1943


Bert Siezen, Wat kunnen de menschen hier bijzonder goed luisteren!
Uit: Kroniek van het land van de zeemeermin 2011
Uitgave: Vereniging Stad en Lande (Schouwen-Duiveland)
Op deze website met toestemming van Stad en Lande en Bert Siezen. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van de schrijver.
 
Museum Goemanszorg Dreischor 2016

3. Ds. Benjamin Kam 1825-1869

Deze kamgaren kleding werd rond 1850 op zondag gedragen. 
De Schouwse sluiermuts is orgineel en is gedragen door de vrouw van ds. Benjamin Kam, die ruim 40 jaar als dominee in Dreischor zijn ambt heeft uitgeoefend.
De man draagt een zogenaamde tuunhoed of tun'oed, op z'n Bru’s tunoed en in 't Hollands tonhoed.
Lees meer 

4. C. Dominicus 1811-1882

5. Ds. Wilhelmus Schortinghuis 1783-1788 over ds. Ferré


Een loflied over ds. Ferré, van diens opvolger
ds. W. Schortinghuis, die ook uit
Groningen afkomstig was.

Het loflied van Schortinghuis
 

6. Kerkhistorische avond over ds. Hermannus Ferré


Op 23-01-2015 werd een kerkhistorische avond gehouden over de catechismusverklaring van Ferré en Brinkman.
Hier in Dreischor kwamen de catechismuspreken tot stand. Hier stond eind 18e eeuw de schrijver ervan, ds. Hermannus Ferré en hier bewaarde zijn weduwe de preekschetsen. Zijn vriend ds. Cornelis Brinkman; hij stond in Dirksland; bewerkte deze schetsen, voegde er zijn commentaar toe en gaf wat verklarende annotaties.
Deze lezing werd verzorgd door ds. Westerink, die in de jaren zestig van de vorige eeuw predikant was van de Christelijk Gereformeerde kerk van Kerkwerve.

De avond werd georganiseerd door Kerkgeschiedenis Schouwen-Duiveland.

Vooraf hield archivaris Huib Uil een korte rondleiding door de zeer interessante kerk van Dreischor. We maakten een reis door de tijd van de Middeleeuwen, door Reformatie en Nadere Reformatie naar het notulenboek van de kerkeraadsvergaderingen in het handschrift van ds. Ferré.

Informatie:
Zondag 1 van ds. Ferré uit het oorspronkelijke boek (1786)

7. Oproer in Dreischor 1724

8. Ds. Daniël Meijer 1655-1681

Predikant van Sint Kruis van 1653 tot 1655. Hierna vertrok hij naar Dreischor. In 1657 trouwde hij met Cornelia de Herde, bij wie hij twee kinderen kreeg: Maria (1658) en Daniël (1660). Vermoedelijk stierf zijn vrouw want in 1670 hertrouwde hij met Susanna de Jongh te Dreischor.
Deze gereformeerde predikant was bevriend met en geestverwant van Anna Maria van Schurman.
Meijer beoefende de Latijnse poëzie. Epigrammata sacra zijn heilige puntdichten oftewel korte puntige (gevatte) gedichten.

Informatie:
Kerkgeschiedenis Schouwen-Duiveland
Epigrammata Sacra Ds. Daniël Meijer
 

9. Anna Maria van Schurman 1607-1678

 

Anna Maria van Schurman - Museum Martena

Ds. Daniël Meijer was bevriend met Anna Maria van Schurman.
Zij en haar broer Johan Godschalk zijn in 1658 en 1660 doopgetuigen geweest bij de twee kinderen van Daniël en Cornelia. Anna Maria van Schurman heeft Schouwen-Duiveland regelmatig bezocht.
Anna Maria van Schurman - De eerste vrouw aan de universiteit

Lees meer 

10. Jacobus Zovitius Driescharus


Jacobus Zovitius Driescharus, geboren te Dreischor in 1512 als Jacob Pieterssen.

Informatie:
Uil, Huib,  Jacobus Zovitius Driescharus
Wikipedia Jacobus Zovitius Driescharus

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.